prosjekter

Smittevernfaglig råd for salg og bytte av seksuelle tjenester

Smittevernfaglige råd for å forebygge covid-19 ved salg eller bytte av seksuelle tjenester

Smittevernfaglige råd for å forebygge covid-19 ved salg eller bytte av seksuelle tjenester

Rådene er utarbeidet etter Folkehelseinstituttets mal for bransjestandarder i forbindelse med koronapandemien (publisert 13. oktober 2020). Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har bistått med smittevernfaglige råd.

Salg og bytte av seksuelle tjenester kan gjennomføres så lenge det iverksettes nødvendige tiltak for å forebygge covid-19. Dette gjelder for personer av alle kjønn som selger eller bytter seksuelle tjenester i Norge, uavhengig av oppholdstatus. Du skal ikke selge eller bytte seksuelle tjenester i et fysisk møte dersom du selv er i karantene, i isolasjon, har feber eller symptomer på luftveisinfeksjon.

Nedenfor er smittevernfaglige råd tilgjengelig på norsk, engelsk, thai, spansk, portugisisk, rumensk, bulgarsk, polsk og russisk.

FHI Råd til ulike sektorer; dagligvarehandel, serveringssteder, reiselivsbransjen, politi, drosje, håndverkere mv.

Menn som selger sex og skeivt sexarbeid
Pion
Migrasjon
Juss