prosjekter

Menn som selger sex og skeivt sexarbeid

Vi tolker ofte sexbransjen gjennom et heteronormativt blikk. Vi tenker at kun kvinner selger sex og det til menn. Derimot vet vi at menn selger sex til menn og til kvinner, kvinner selger sex til kvinner og til menn, og transpersoner selger også sex.

Her finner du informasjon og artikler rundt PION sitt arbeid med menn og transpersoner som selger sex og om skeivt sexarbeid.

Menn som selger sex og skeivt sexarbeid
Pion
Migrasjon
Juss