EKSTERNT LENKER

Lenker til personer og sexarbeider organisasjoner

S-I-O
Sexarbejdernes InteresseOrganisation i Danmark
Sexarbejde
Her fortæller en række prostituerede om, hvorfor de har valgt deres arbejde, hvordan de har det med det, og hvad de synes om den offentlige
Norene Leddy
The Aphrodite Project: Platforms "Helping sex workers protect themselves"
Rose Alliance
Organisationen för sex- och erotikarbetare i Sverige
ICRSE
ICRSE – International committee on the rights of sex workers in Europe
The main goals of the foundation are to bring Sex Workers and their
International Prostitutes Collective
Since 1975, the International Prostitutes Collective has been campaigning for the abolition of the prostitution laws which criminalize sex w
Hydra
The prostitutes’ project by the name of HYDRA has been in existence since 1980. Prostitutes and non-prositutes are working together in this
EMPOWER
EMPOWER (Education Means Protection Of Women Engaged in Recreation) or Moolniti Songserm Okard Pooying is a non-profit community organisatio
HIPS
HIPS promotes the health, rights, and dignity of individuals and communities impacted by sexual exchange and/or drug use due to choice, coer
APNSW
Asia Pacific Network of Sex Workers
NSWP
Network of sex work projects
In 1991 an informal alliance of sex workers and organizations that provide services to sex workers formed as th
Durbar Mahila Samanwaya Committee
The Durbar is a collectivization of 65000 sex workers, functions as an exclusive forum of female, male and transgender sex workers in West B
The New Zealand Prostitutes Collective (NZPC)
The New Zealand Prostitutes Collective (NZPC) was formed in 1987 by sex workers as an organisation determined to seek equal rights for sex w
SWING
SWING - Service workers in group, works with sex workers of all genders, cultures and nationalities, across three (3) peer-led drop-in cente
Scarlet Alliance Australian Sex Workers Association
Scarlet Alliance is the national peak sex worker organisation in Australia.
Stella
Stella was created in 1995 through the initiative of a handful of sex-workers, public-health researchers and sympathisers.
Bayswan
Bayswan work with male, female and transgender sex workers, clients, third parties, families, partners and friends, arts aficionados, health
POWER
POWER (Prostitutes of Ottawa-Gatineau Work Educate & Resist) is a non-profit, voluntary organization founded on February 17th, 2008.
SWOP-USA
SWOP-USA work with all people who identify as sex workers and their communities, including all genders, age groups and racial identities.
Desiree Alliance
The Desiree Alliance is a social justice-based organization led by current and former sex workers, in partnership with organizations, commun
Maggie's
The Toronto Sex Workers Action Project is an organization run for and by local sex workers.
SWEAT
SWEAT is a registered non-profit organisation, based in Cape Town, South Africa but working nationally. SWEAT advocate for the human rights
STRASS
STRASS Is A trade union for male, female and transgender sex workers.
HOPS (Healthy Options Project Skopje)
HOPS provides direct health, social and legal services to female, male and transgender sex workers, clients, partners, families and children
SCOT-PEP
SCOT-PEP works with all sex workers in Scotland, including female and transgender sex workers.
Legalife
Russian
Rose Alliance
Report from those who cannot consent

Lenker til forskere og blogger

Petra Østergren
Nettsted til Petra Østergren, feminist, sosial antropolog og forfatter. Nettopp utgitt boken Porr, horor och feminister.
The Naked Anthropologist
Dr Laura Agustín on Migration, Trafficking and the Rescue Industry.

Lenker til organisasjoner og offentlige instanser

Sexhandel.no
Sexhandel.no er et tiltak i regi av Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel.
Nettstedet drives av Reform - ressurssenter for menn på o
Pro Sentret
Pro Sentret er Oslo kommunes hjelpetiltak for prostituerte og nasjonalt kompetansesenter på området prostitusjon.
Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Stiftelsen Kirkens Bymisjon er en diakonal stiftelse som driver med sosialt kirkelig arbeid i store deler av landet, blant annet i form av o
Krisesentersekretariatets ROSA-prosjekt
Krisesentersekretariatets prosjekt ROSA informerer om rettigheter og trygge bosteder for personer som har vært utsatt for menneskehandel. RO
Redd Barna
Redd Barna er en del av en internasjonal Redd Barna-allianse som kjemper for barns rettigheter i mer enn 120 land.
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillings- og diskrimineringsombudet er et offentlig apparat som skal bekjempe diskriminering og fremme likestilling.
Reform
Ressurssenter for menn skal bistå menn som er i en vanskelig livssituasjon; bidra til å bedre menns levekår og livskvalitet; øke menns reell

Lenker til forskningsinstitusjoner- og nettverk

Seksualpolitikk
Seksualpolitisk Forum er et netværk, som har til formål at påvirke den seksualpolitiske debat i Danmark og udlandet i en frisindet og nøgter
LLH
Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner er en landsomfattende organisasjon som arbeider politisk og sosialt for at l
Forskningsstiftelsen Fafo
Fafo er en samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som blant annet har foretatt forskning om menneskehandel.
Research For Sexwork
Research for Sex Work is an annual journal dedicated to the topic of research on sex work. It aims to provide a platform for the exchange of

Lenker for informasjon om seksuelt overførbare sykdommer og hiv

Olafiaklinikken
Olafiaklinikken er et senter for rådgivning, undersøkelse og behandling av seksuelt overførbare sykdommer og hiv.
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt folkehelseinstitutt arbeider for å bedre befolkningens helse via å styrke det forebyggende helsearbeidet.
Helsedirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet er et fagdirektorat og en del av den sentrale sosial- og helseforvaltningen som arbeider for å bedre befolkning
HivNorge
HivNorge er en landsomfattende organisasjon som ivaretar hivpositives rettigheter og interesser i samfunnet, og som jobber med forebygging a
Helseutvalget for homofile
Helseutvalget for homofile arbeider med helsespørsmål rundt menn som har sex med menn og kvinner som har sex med kvinner.
Helsetilsynet
Helsetilsynet er et statlig tilsyn med sosial- og helsetjenestene.
Doktor Online
Doktor Online er et helsenettsted hvor man kan sende inn spørsmål til fagpersoner, eller delta i diskusjonsforum.
Lommelegen.no
Lommelegen.no er et nettsted om helse. Fagpersoner besvarer spørsmål, og man kan delta i diskusjonsforum.
Sex og samfunn
Sex og samfunn er Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.
RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning)
RFSU i Sverige gir blant annet rådgivning og informasjon om seksualitet, prevensjon og seksuelt overførbare sykdommer.

Lenker til hjelpetiltak i Norge og utlandet

Institutt for klinisk sexologi og terapi (IKST)
IKST er Norges største sexologiske klinikk. Instituttet tilbyr sexologisk rådgivning, seksualterapi og pykoterapi.