I lov om utlendinger som oppholder seg i Norge regnes ikke salg av seksuelle tjenester som «arbeid». Man trenger derfor ikke arbeidstillatelse for å selge sex i Norge. Det er dermed ikke ulovlig for utlendinger å selge sex i Norge .