prosjekter

TEMA: UTLENDINGER I NORGE

I lov om utlendinger som oppholder seg i Norge regnes ikke salg av seksuelle tjenester som «arbeid». Man trenger derfor ikke arbeidstillatelse for å selge sex i Norge. Det er dermed ikke ulovlig for utlendinger å selge sex i Norge .

Kortvarig opphold i Norge

For å kunne komme til Norge må man ha gyldig pass eller andre gyldige reisedokumenter. Hvis man kommer fra et land som er med i Schengenavtalen trenger man ikke visum dersom man skal oppholde seg i Norge i mindre enn 90 dager i løpet av 180 dager. 

Informasjon om hvilke land som er med i Schengenavtalen finner du her https://www.udi.no/ord-og-begreper/schengen--schengenomradet/.

De 90 dagene kan man fordele på flere besøk, man kan fritt reise inn og ut av Norge. Vanligvis må man ha rundt 500 kroner om dagen tilgjengelig når man skal oppholde seg i Norge. Hvis du skal bo hos venner og familie kreves det mindre. Du kan bli spurt ved innreise om du kan dokumentere at du har penger tilgjengelig.

Hvis du kommer fra et land som ikke er med i Schengenavtalen må man søke om besøksvisum hvis man skal være i Norge i mindre enn 90 dager. Visum kan du søke om her https://www.udi.no/skal-soke/besok-og-visum/?c=dza .

Langvarig opphold i Norge

Alle som kommer fra EU og EØS land kan bosette seg i Norge. Hvis du skal være her i mer enn tre måneder må du registrere deg hos UDI. Det kan du gjøre her: https://www.udi.no/skal-soke/registreringsordningen-for-eueos-borgere/

Hvis du kommer fra et land utenfor EU eller EØS må du søke om oppholdstillatelse. 

Bortvisning

(Utlendingsloven § 27)

Politiet kan bortvise utlendinger dersom det er nødvendig for offentlig orden. Med bortvisning menes at du må forlate Norge eller at du ikke får lov til å reise inn i landet. Hvis man blir bortvist gjelder det i prinsippet bare der å da. Det er ikke til hinder for å reise inn dagen etter. Sannsynligheten for å bli bortvist igjen dagen etter, er imidlertid stor med mindre grunnen til bortvisning ikke lenger er der.

Det er vanskelig å si akkurat hva som kan føre til at man kan bli bortvist på grunn av offentlig orden. Men siden det er forbudt å annonsere at det selges sex kan man mest sannsynlig bli bortvist på bakgrunn av dette.

Det er viktig å vite at man ikke kan bli bortvist dersom man er norsk statsborger, dersom du er født i Norge og har bodd her uavbrutt. Du kan heller ikke bortvises hvis du har midlertidig eller permanent oppholdstillatelse.

Helsehjelp

(Pasientrettighetsloven § 2-1a jf. § 1-2)

Alle som oppholder seg i Norge får akutt helsehjelp hvis det er behov for det. Hvis du ikke er Norsk statsborger eller har oppholdstillatelse må du betale for behandlingen selv. Hvis du har asyl eller asylsøknaden din er til behandling har du rett på helsetjenester til du får svar på søknaden din.

Hvis du har reiseforsikring eller hvis ditt hjemland og Norge har en samarbeidsavtale kan det hende at en del av kostnadene du har i forbindelse med helsehjelpen blir dekket. En slik samarbeidsavtale kan for eksempel være Europeiske helsetrygdkort.

Det er viktig å sjekke betingelsene for helsehjelp og muligheten for reiseforsikring og om det eventuelt foreligger en avtale mellom landene før man reiser. Da kan man unngå å sitte igjen med store kostnader dersom du skulle komme til å skade deg.

Asyl

(Utlendingsloven § 28)

Hvis du blir forfulgt i ditt hjemland på grunn av etnisitet, avstamning, hudfarge, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning og ikke er i stand til eller på grunn av frykt ikke klarer å søke hjelp til beskyttelse i ditt eget hjemland har du rett på å få asyl her i Norge. Dette gjelder også dersom det er fare for at du blir utsatt for tortur eller dødsstraff i ditt hjemland.

Asyl må du personlig søke om hos politiet. Du har rett på helsehjelp mens søknaden din blir behandlet.  

Menn som selger sex og skeivt sexarbeid
Pion
Migrasjon
Juss