prosjekter

Online Survey

Do you use the internet when selling services sexual?
We would like to hear more about your experiences.

Read more about our online survey.

Welcome!

This is a survey made by PION and funded by the Health Directorate, where we are trying to examine the experiences of those of us who sell sex and use the internet to find customers or advertise. The survey is available in Norwegian, English, Thai and Spanish. The survey is anonymous, and you can withdraw at any time.

For this survey we are specifically looking for your experiences selling sex in Norway.

Some of the questions will be about sensitive issues that some people may experience as difficult. Remember that you can skip any questions you feel uncomfortable with and withdraw from the survey at any time.

Thank you for participating!

 

LINK TO SURVEY: 

NORSK    THAI    ENGLISH    ESPAÑOL

 

Velkommen!

Dette er en undersøkelse laget av PION og finansiert av Helsedirektoratet hvor vi forsøker å undersøke erfaringene til de av oss som selger sex og bruker internett for å skaffe seg kunder eller reklamere. Denne undersøkelsen er tilgjengelig på norsk, engelsk, thai og spansk. Undersøkelsen er anonym og du kan trekke deg når som helst underveis.

For denne undersøkelsen ønsker vi dine erfaringer med å selge sex i Norge.

Noen av spørsmålene vil handle om sensitive ting som noen kan oppleve som vanskelig. Husk at du kan hoppe over spørsmål du opplever som ubehagelige og når som helst kan trekke deg fra undersøkelsen.

Takk for at du deltar!

 

LINKER TIL UNDERSØKELSE:

NORSK    THAI    ENGLISH    ESPAÑOL

Menn som selger sex og skeivt sexarbeid
Pion
Migrasjon
Juss