prosjekter

TEMA: HUSLEIE

Straffeloven:

Strl. § 315 b) - leie ut til sexssalg

Det er ulovlig å leie ut en leilighet hvis man vet at leiligheten skal brukes til å selge sex. Utleier kan heve leieavtalen hvis han etterhvert skjønner at det blir solgt sex der.  Å heve avtalen betyr at hele avtalen slutter å gjelde. Da trenger du ikke å betale mer husleie og du må flytte ut med en gang.

Husleieloven:

Husll. § 9-9 - Utleiers rett til å heve

Å heve avtalen betyr at hele avtalen slutter å gjelde. Da trenger du ikke å betale mer husleie og du må flytte ut med en gang. Det kreves at utleier ha gyldig lovlig grunn til å heve avtale.

Hvis utleier skal heve avtalen må dette gjøres skriftlig. Det holder derfor ikke at utleier muntlig sier til deg at du må flytte ut. Utleier må skrive at du må flytte ut straks og levere leiligheten eller huset tilbake. Utleier må også skrive grunnen til at han hever leieavtalen. Gjør ikke utleier dette er det ikke en gyldig hevingserklæring og leieavtalen fortsetter som videre.

§ 9-9, jf. § 5-8 - Erstatning av tap

Det er viktig å vite at du som leietaker, kan bli ansvarlig for utleiers tap som han kan få i forbindelse med at han hever avtalen. Dette kan for eksempel være tapt husleie som han skulle ha hatt. Hvis det er skader eller liknende på leiligheten når utleier hever kan du også bli ansvarlig for dette og må betale utleier det det koster å ordne manglene.

§ 1-4 - Avtale

Når man inngår en leieavtale, kan avtalen både være muntlig og skriftlig. Vi anbefaler at man har en skriftlig leieavtale. Da er det mye lettere å vite hva som er avtalt mellom deg og utleier.

§ 2-2 til § 2-7 Mangel

Hvis noe i leiligheten mangler eller er annerledes enn det utleier har lovet i avtalen, har leiligheten det man kaller en mangel. 

Det er viktig å lese i kontrakten om leiligheten er leid ut „som den er“. Dersom den er leid ut „som den er“ skal det mer til før man kan si at det er en mangel ved leiligheten. Dette gjelder likevel ikke dersom utleier har sagt eller avtalt noe konkret som ikke foreligger.

Hvis du har vært på visning eller liknende og du burde ha sett mangelen da du var der, kan det hende det er vanskeligere å si at leiligheten har en mangel.

§ 2-8 Reklamasjon

Hvis leiligheten har en mangel, må du så fort som mulig si i fra til utleier at ikke alt er sånn som det skal være. Dette kalles å reklamere.

Hvis det foreligger en mangel og du har reklamert raskt, kan du ofte kreve at mangelen skal bli rettet av utleier. Hvis ikke han gjør dette kan du i noen tilfeller kreve at utleieren skal erstatte de utgifter du har hatt om du fikset mangelen selv. I noen tilfeller kan du også kreve nedsatt leie i den perioden mangelen er i leiligheten.

Du kan reklamere både muntlig og skriftlig. Vi anbefaler deg å reklamere skriftlig. Da er et lettere å bevise i etterkant at det ble reklamert i tide.

Går det lang tid fra du oppdaget mangelen til du reklamerer kan det hende at du mister retten til å kreve at mangelen ordnes av huseier.

§ 2-11 Avslag

Man kan i noen tilfeller også kreve avslag i leien hvis leiligheten ikke er klar til avtalt dato.

§ 2-12  Leietakers rett til å heve

Hvis manglene er veldig alvorlige kan du i noen tilfeller heve leieavtalen, det vil si avslutte leieforholdet på dagen. Det skal veldig mye til før man som leietaker kan gjøre dette. En tommelfingerregel kan være at leiligheten praktisk talt må være ubeboelig.

Det er ikke noe krav til deg som leietaker hvordan avtalen skal heves. Det kan allikevel være lurt å gjøre det skriftlig sånn at det er enklere å bevise at du faktisk har hevet. I tillegg kan det være lurt å skrive grunnen til at du hever avtalen. 

Menn som selger sex og skeivt sexarbeid
Pion
Migrasjon
Juss