Franske sexarbeideres rettsstrategiske arbeid kommer styrket ut av de første rundene i EMDs avgjørelser i saken M.A. and others v France.

 

Den 31. august kunngjorde Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen (EMD) at franske myndigheters krav om at de franske sexarbeidernes klage avvises på grunn av offerstatus og uttømming av nasjonale rettsmidler, ikke tas til følge, skriver ESWA.  

Det betyr at EMD nok en gang slår fast at klagen fra 261 sexarbeidere i Frankrike om at forbudet mot sexkjøp som ble innført i 2016, har skadelige konsekvenser. Sexarbeiderne er å anse som ofre diskriminering og vold som en følge av lovforbudet.

I desember 2019 klaget 261 sexarbeidere og et flertall er migranter og/eller seksuelle- og kjønnsminoriteter franske myndigheter inn til EMD på grunnlag av at forbudet mot sexkjøp hadde skadelig konsekvenser og krenket deres grunnleggende rettigheter: friheten til å utøve en profesjonell aktivitet, retten til personlig autonomi og seksuell frihet, og rettighetene til fysisk integritet og liv.

Mer enn til sexarbeidere ble drept i løpet av en seks måneders periode i 2019. Sexarbeiderne jages av og opplever brutal trakassering fra politiet, og presses til å jobbe på øde områder som gjør dem mer utsatt for kriminalitet som voldelig ran og voldtekt.   

I april 2021 avgjorde EMD at klagen tas til følge, noe som også var en seier da det er de færreste sakene som når fram til behandling i menneskerettighetsdomstolen.  

Franske myndigheter har krevd saken avvist og benektet at sexarbeiderne var ofre og at innenlandske rettsmidler var uttømt - som betyr at man må først ha brukt alle nasjonale rettslige klageprosedyrer før en sak tas internasjonalt.

Siste milepæl-seier er altså at EMD ikke tar franske myndigheters krav til følge, og at domstolen erkjenner at forbudet mot sexkjøp har negative konsekvenser for sexarbeiderne:  "the applicants have produced evidence broadly indicating that the clandestinity and isolation induced by this criminalisation increase the risks to which they are exposed".  EMD refererte   til artikkel 34 i den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen som sier at ethvert individ som hevder seg offer for krenkelse av konvensjonen kan klage.  EMD formidlet også at klagen var godt begrunnet noe som er avgjørende for at den blir antatt.   

Hva om blir den endelig avgjørelsen i EMD vet vi ikke, og det kan ta lang tid før den foreligger. 

Les original uttalelsen fra Médesins du Monde

Les Amnesty International TPI