Fantastiske nyheter fra Belgia som den 2. mai stemte for en ny lov som sikrer arbeidsrettighetene til sexarbeidere.

 

Belgia har som den eneste landet i Europa avkriminalisert sexarbeid. Inntil mars 2022 var salg og kjøp av seksuelle tjenester legalt, mens all virksomhet knyttet til sexarbeid forbudt. Den 18. mars vedtok parlamentet en lovreform som avkriminaliserte organisering av sexarbeid, og alle former tredjepartssamarbeid med sexarbeidere. Sexarbeidere som jobber som selvstendig næringsdrivende, fikk nå tilgang til banktjenester, forsikring, regnskapsførere og mulighet til å ha andre til å yte tjenester som blant annet sjåførvirksomhet og markedsføring av egne tjenester.

Den 2. mai 2024 tok parlamentet lovreformen et skritt videre og vedtok en arbeidslov som beskytter og sikrer rettigheter til sexarbeidere som arbeidstaker. Det betyr at sexarbeidere som jobber på bordeller har krav på arbeidsavtale som sikrer tilgang til sosiale ytelser som alderspensjon, A-trygd, helseforsikring, familieytelser, årlig ferie og fødselspermisjon. Loven sikrer også at sexarbeidere på arbeidsplassen er beskyttet mot jobbrelaterte risikoer, og arbeidsgivere pålegges å etablere et forsvarlig arbeidsmiljø. Sexarbeidere er også sikret mot oppsigelse om man nekter å betjene en kunde, eller nekter å selge spesifikke tjenester. Sexarbeidere har også rett til å avbryte avtalen med kunden, og kan nekte å promotere tjenester som innebærer risiko. Ved gjentatte arbeidskonflikter kan sexarbeider og arbeidsgiver søke bistand fra statlig meklingstjeneste. Sexarbeidere kan avslutte arbeidskontrakten når som helst og uten oppsigelsesfrist, og vil heller ikke miste retten til arbeidsledighetstrygd.

Dersom du nå tenker at det nå er fritt frem for hvem som helst å utnytte sexselgere, må du tro om igjen. Alle former for økonomisk utnyttelse av andres sexarbeid er fortsatt forbudt. Arbeidsgiver må ha ren vandel og kan ikke vært dømt for voldelige forbrytelser, økonomiske forbrytelser, utnyttelse av sexarbeidere eller seksuelle forbrytelser som hevnporno, barneporno og overgrep. Utnyttelse er som sagt forbudt, og det inkluderer at regnskapsfører og andre tjenesteytere kan ikke ta  "urimelig høy fortjeneste" for å yte tjenester til sexarbeidere.

Vi snakker med andre ord om rettigheter og vern alle arbeidstakere og medborgere skal ha. 

Sexarbeidere har i mange år kjempet en kamp for avkriminalisering og rettighetsbasert regulering av virksomheten. Belgias lovreformer er derfor et stort og viktig steg i riktig retning ikke bare for Europa, men også internasjonalt. Ikke minst betyr det at norske lovgivere kan se på alternative og mer fruktbare modeller for regulering enn statlig kriminalisering og forbud.

Vi gratulerer belgiske sexarbeidere og aktivistene i UTSOPI for godt arbeid og resultat, og det belgiske folk for å støtte opp om kampen for en human og rettighetsorienter sexarbeiderpolitikk.

Og vi gleder oss også til å kunne dele erfaringer fra Belgia med norske politikere etter hvert!