- «Vi anser den innsendte rapporten, som skal til avstemning i plenum 14. september , for å være partisk og skadelig for personer som selger sex og andre sårbare grupper», skriver 13 menneskerettighets-, skeive- og sexarbeiderorganisasjoner i et åpent brev til EU-parlamentsmedlemmer.  

 

I et åpent brev ber 13 organisasjoner EU-parlamentets medlemmer om å avvise og stemme ned rapporten når den behandles i plenum den 14. september. - Rapporten er villede og full av feilaktige opplysninger uten empirisk forankring, skriver ESWA.  

Krefter innenfor EU-parlamentets komité for kvinners rettigheter og likestilling (FEMM) har kjempet lenge for at forbudet mot sexkjøp skal bli en all-europeisk norm og adopteres av EU. I juni (27.) vedtok FEMM utkastet til rapporten om “The regulation of prostitution in the EU: its cross-border implications and impact on gender equality and women’s rights” 2022/2139(INI). 16 av komiteens medlemmer stemte for, ti imot og tre var avholden, skriver La Strada International

I det åpne brevet (11.september) som er signert 13 av organisasjonene i European Coalition on Sex Workers' Rights and Inclusion, deriblant ESWA - Sex Workers Rights Alliance, Amnesty International, ILGA Europe, Transgender Europe, Human Right Watch, International Planned Parenthood Federation (IPP EN) og La Strada International, oppfordres EU-parlamentets medlemmer til å avvise og stemme ned rapporten.  

- «Vi anser den innsendte rapporten, som skal til avstemning i plenum 14. september , for å være partisk og skadelig for personer som selger sex og andre sårbare grupper», skriver organisasjonene.

Blant ankepunktene i rapporten vises det til at rapporten nekter en bestemt gruppe kvinner kroppslig autonomi og selvbestemmelse over eget liv. Noe som ligger farlig nær forståelsen om at sexarbeidere kan ikke voldtas.  

De kritiserer også rapportens oppfordring om å kriminalisere all tredjepart virksomhet uten forbehold om tvang eller utnyttelse. Organisasjonene peker på at det er en praksis som rammer parten som selger sex. Blant annet ved kriminalisering av sexarbeidere som jobber i arbeidsfellesskap. Og at hallikbestemmelser rutinemessig brukes til å kaste sexarbeidere ut av hjemmene sine.  

De viser blant annet til at rapporten som oppfordrer til å kriminalisere kjøp av seksuelle tjenester, ignorer totalt foreliggende dokumentasjon på forbudets negative virkning for parten som selger sex. Og peker de på, det står ingenting i rapporten om at lovforbud mot sexkjøp for tiden er til vurdering av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen for påståtte brudd på artikkel 2, 3 og 8 i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen i saken MA og 261 andre sexarbeidere mot Frankrike

- Det er bare ved å ta i bruk en menneskerettighetsbasert tilnærming, avkriminalisere alle aspekter av sexarbeid, og meningsfullt inkludere sexarbeidere og sexarbeideres menneskerettighetsforkjempere i beslutningstaking, at personer som selger sex, inkludert ofre for seksuell utnyttelse, kan beskyttes, og alvorlige menneskerettighetsbrudd mot mennesker som selger sexopplevelse kan tas opp, skriver organisasjonene i det åpne brevet.

Også Lancet (10. juli 2023) har gått ut mot rapporten. Lancet anbefaler EU å se til land som New Zealand og Belgia. På lederplass skriver Lancet at om EU ønsker å beskytte sexarbeideres helse og velvære, ville den beste måten være å lytte til European Sex Workers' Rights Alliance, Amnesty International og UNAIDS og støtte en bredere avkriminalisering av sexarbeid.