Opposisjonspartiet Move Forward i Thailand vant valget. Nå gjenstår det å se om valget går til sexarbeidernes gunst og fører til gjennomslag for lovreform som avkriminaliserer sexarbeid.

 

Thailands sexarbeidere setter sitt håp til at en ny regjering etter valget 14. mai skal vedta lovgivning som avkriminaliserer landets milliard-dollar sexindustri, som gir levebrød til anslagsvis 300 000 mennesker, meldte asia.nikkei.com noen dager før valget.

Det er ikke uten grunn. Den thailandske sexarbeiderorganisasjon Empower Foundation og allierte har kjempet lenge for landets kvinnelige, mannlige og transkjønnede sexarbeidere skal kunne jobbe under ordnede forhold uten utnyttelse fra bareiere og bestikkelse til politiet.

Denne gangen har de hatt med seg både medlemmer i partiet Move Forward, departementet for sosial utvikling og menneskelig sikkerhet (Ministry of Social Development and Human Security), forskere, jurister og andre allierte.

Rettigheter, ikke forbud 

Samarbeidet har resultert i et forslag om lovreform løfter sexarbeid ut av gråsonen, og gir fulle rettigheter til Thailands kvinnelige, mannlige og transkjønnede sexarbeidere.  

Ifølge Jintana Chanbamrung, generaldirektør i avdelingen for familiesaker i departementet for sosial utvikling og menneskelig sikkerhet, vil lovforslaget bli presentert for parlamentet av minister for sosial utvikling.

Lovforslaget er et radikalt brudd med nåværende lov.

- Loven fra 1996 er basert på kriminalisering, men den nye loven er basert på beskyttelse av mennesker, sier Chanbamrung.

Bidrag til BNP

Selv om sexarbeid er kriminalisert anslår en studie utført av Havocscope i 2015, at den thailandske sexindustrien utgjør 3 prosent av bruttonasjonalprodukt, som vil si rundt 6,4 millioner dollar årlig.   

Analytikere fra Thailand Development Research Institute, som er en tenketank for offentlig politikk har påpekt at det er et stort bidrag til statskassen som ikke blir anerkjent i landets økonomiske system.

Sexarbeidere håper på støtte fra det thailandske samfunnet.

- Jeg vil at samfunnet skal innse verdien av den jobben sexarbeidere gjør. Vi bør bli anerkjent som arbeidere og utføre jobben i lovlige former, sier Maj Janta, som har jobbet i bransjen mer enn tiår.

Institusjonalisert korrupsjon 

Ikke alle har like stor tro på lovreform. Det pekes spesielt på at det er en lukrativ inntekt for offentlig tjenestemenn i form av bestikkelser. 

- Det er alt for mange som vil opprettholde systemet med å lukke ett øye og åpne et annet øye for å tjene penger, sier Chuwit Kamolvisit, som er tidligere eier av en rekke massasjesalonger.