Det er mange som bygger luftslott rund sexkjøpsloven, men å hevde at den grove volden har blitt redusert som en følge av lovbestemmelsen, innebærer at man også har flyttet inn i luftslottet.

 

Asta B. Håland (Klassekampen 13.april 2019) oppfordrer i sitt tilsvar til Andrés Lekangers kommentar «Årets aprilsnarr fra Kvinnegruppe Ottar?», PION om å glede seg over at den grove volden mot personer som selger sex, har blitt redusert.

Bakgrunnen for denne påstanden finner hun i Vista Analyse «Evaluering av sexkjøpsloven». Evalueringen kan leses med ulike briller, men uansett hvor rosenrøde brilleglassene er, kan man vanskelig hente ut av rapporten at den konkluderer med at den grove volden har gått ned.

Tvert imot slår de fast på side 172, at de ikke kan konkluderer med hverken eller; de kan med andre ord ikke si at volden har økt som følge av kriminalisering, men kan heller ikke si at den har blitt redusert. I rapporten drøftes riktignok Pro Sentrets to voldsrapporter fra henholdsvis 2008 og 2012, som gir et ulikt voldsbilde.  Vista Analyse redegjør ikke for forskjellene med formidler at Pro Sentret har en bredere definisjon i siste rapport.

Forskjellen er blant annet at mens 2008-rapporten ikke har tidsbegrensninger på voldserfaringer, informantene blir bedt om å formidle om de noensinne har opplevd vold, etterspør 2012-rapporten om voldserfaringer de tre siste årene. 15 prosent av informantene i 2012-rapporten oppgir å ha opplevd voldtekt mot 29 prosent i 2008-rapporten.  Ser man på kategorien erfart sex uten samtykke er forskjellen ikke stor; 27 prosent i 2012 mot 35 prosent 2008.

De fleste av oss vil som Wendy Lyon kommenterer på bloggen Feminist Ire, definere sex uten samtykke som voldtekt.  Det er vanskelig å vite hva Håland definerer som grov vold, men sett fra vårt ståsted er det å bli truet med våpen, drapsforsøk, bli slått og bitt, som grov vold å regne. I 2015 ble en sexarbeider drept. Det var ikke en «slem» kunde, men en ung mann som i sin galskap ville drepe og var rasjonell nok til å tenke at en sexarbeider er mindre risikofylt å drepe enn andre. Han oppsøkte sexarbeidere for å drepe.

Vista Analyse skriver at de ikke kan si noe om voldsutviklingen. Men, både Pro Sentret og Amnesty International dokumenterer med sine respektive rapporter i 2015 og 2016, at sexarbeidere erfarer mer vold og annen kriminalitet i tillegg til trakassering. I motsetning til Vista Analyse rommer ovennevntes rapporter sexarbeideres stemmer.  

Det som virkelig er et problem er det faktum at sexarbeidere ikke anmelder ugjerningene. Det påpekte Vista Analyse i 2014, og det har ikke endret seg. Manglende anmeldelser gjør at vi har dårlig empirisk grunnlag for å si noe om vold og kriminalitet i feltet. UK baserte Ugly Mug, som er et nasjonalt rapporteringssystem for sexarbeidere i Storbritannia, avdekker at det har vært en fordobling av voldsrapporteringer fra sexarbeidere i Irland siden sexkjøpsloven ble innført i 2017.

I Norge har vi som sagt ingen statistikk å vise til, men vi vet at kriminelle og voldsforbrytere spekulerer i at terskelen for å anmelde er høy; sexarbeidere anses som en lett match og fritt vilt for individuelle lovbrytere og kriminelle gjenger.  

Vi anser ikke Vista Analyse evaluering for å være seriøs forskning, og det gjør neppe forfatterne bak rapporten heller. Men vi diller ikke med egne alternativ fakta, tvert imot det er meget reelle erfaringer vi viser til.

PION har en svært forskjellig tilnærming til feltet sammenlignet med organisasjoner som Kvinnegruppa Ottar, og det gjelder ikke bare når det kommer til meningsbrytning. PION jobber i feltet, vi mottar telefoner fra og bistår fortvilte mennesker som har opplevd grove ran, grov vold, voldtekt, trusler, utpressing, stalking m.m. Vi samtaler med de andre hjelpetiltakene og brukerne, og vi samtaler med spesielle enheter i politiet.  

Alle fortviler over dagens situasjon med økt kriminalitet rettet mot, og færre anmeldelser fra, sexarbeidere.

Det er mange som bygger luftslott rund sexkjøpsloven, men å hevde at den grove volden har blitt redusert som en følge av lovbestemmelsen, innebærer at man også har flyttet inn i luftslottet.