Evalueringen av sexkjøpsloven må gjerne leses selektivt av Håland og Kvinnegruppa Ottar. Men, å påstå at evalueringen er «forbilledlig klar» er derimot i verste fall Fake News, i beste fall årets aprilsnarr.

 

1. april kommer Kvinnegruppa Ottars Asta Beate Håland med noen ville påstander om Vista Analyses evaluering av sexkjøpsloven som ble publisert i 2014.

Hun påstår den var «forbilledlig klar» i sine konklusjoner om at omfanget av at sexkjøp- og salg hadde minsket etter innføring av loven. Videre at evalueringen ikke ga noen indikasjoner på økt vold mot sexarbeidere, og at den mener sexarbeideres forhandlingsposisjon er styrket ovenfor kundene. Viktigst er det ifølge Haaland, at folks holdninger påstås mer negative til sexkjøp.

Tvert imot påpeker Vista Analyse selv at det er knyttet betydelig usikkerhet til grunnlaget for konklusjonene i rapporten. Også Fafo forsker Guri Tyldum mener Vista Analyses evaluering er alt annet enn «forbilledlig klar» og kritiserer den for å basere seg på antagelser de har lite grunn til å basere seg på: «Konklusjonen om at det har vært en reduksjon i markedet hviler på antagelser som grenser til gjetninger» (Aftenposten, 22.8.14).

Vista bruker sekundærdata og teller annonser, noen som gir et svakt grunnlag å trekke konklusjoner om markedets omfang fra. Tallmateriale kan faktisk leses som om at omfanget av sexsalg har ØKT med 20 prosent eller 100 prosent, avhengig av hvordan man leser dem.

Tyldum forteller at politiets håndhevelse av hallikparagrafen og sexkjøpsloven kan ha resultert i et omorganisert, og dermed mer usynlig marked.  Dette er slått fast i Sverige og Tyldum mener det er vanskelig å si noe sikkert om omfanget av sexsalg- og kjøp. «Vi som ønsker å vite hvilke effekter sexkjøpsloven faktisk har hatt, har ikke fått en bedre forståelse etter evalueringen» skriver Tyldum.

Når Håland påstår at det ikke finnes indikasjoner på økt vold mot sexarbeidere kan man lure på om hun faktisk har lest evalueringen. Sexselgerne som er intervjuet i rapporten sier jo faktisk det motsatte: De opplever en mer utrygg hverdag under sexkjøpsloven, med mindre tillit til politiet og de oppgir at de anmelder vold i mindre grad enn før.

Fravær av anmeldelser gir ikke grunnlag for å påstå at volden ikke har økt.

Vista Analyse evaluering avdekker at politiet konfiskerer kondomer fra sexarbeidere; kondomer har blitt bevis på ulovligheter, ikke middel for å beskytte mot smitte som det har vært de siste tre tiårene.  

Internasjonale helseorganisasjoner påpeker i likhet med det internasjonale anerkjente tidsskriftet The Lancet, at kriminalisering, repressiv lovhåndhevelse og konfiskering av kondomer er de største hindrene mot effektiv hiv-forebyggende arbeid blant sexarbeidere.

Under parolemøtet til 8. Mars komitéen 31. januar fortalte sexarbeider Lilith Staalesen hvordan sexkjøpsloven krenker selvbestemmelsen til sexarbeidere, skaper en mer utrygg hverdag hvor man må selge sex på kundenes premisser og hvor kriminelle spekulerer i at sexarbeidere ikke anmelder vold.

Håland fremmer forbudets holdningsendrende effekt, men er folks negative holdninger til prostitusjon verdt mer enn å sikre liv og helse for de av oss som selger sex? I praksis betyr at for mennesker skaper forbudsregimet en mer risikofylt hverdag.

Evalueringen av sexkjøpsloven må gjerne leses selektivt av Håland og Kvinnegruppa Ottar. Men, å påstå at evalueringen er «forbilledlig klar» er derimot i verste fall Fake News, i beste fall årets aprilsnarr.