EU-parlamentet vedtok resolusjonen “Regulation of prostitution in the EU: its cross-border implications and impact on gender equality and women’s rights”. Men forbudet mot kriminalisering av sexkjøp var ikke med.  

 

Den 14. september som er Sexarbeidernes Pride-dag, stemte medlemmer av Europaparlamentet over resolusjon «Regulation of prostitution in the EU: its cross-border implications and impact on gender equality and women’s rights», 2022/2139(INI).

ESWA - European Sex Workers' Rights Alliance, skrev sammen med 12 andre organisasjoner i Den europeiske koalisjonen for sexarbeideres rettigheter og inkludering, et åpent brev med sterk oppfordring til medlemmer av Europaparlamentet om å avvise og stemme nei til resolusjon.  

Rapporten ble stemt over og vedtatt som en fullverdig resolusjon. Det var 234 stemmer for, 175 stemmer mot og 122 avsto.  Ifølge ESWA er det en delseier at det var så mange som stemte mot og avsto fra å stemme. Det viser at det langt fra bred enighet blant i EU om kriminalisering av sexarbeid.  

Enda viktigere var det at forslaget om at EU skal adoptere den såkalte nordiske modellen ble ikke stemt på fordi parlamentets medlemmer krevde å få det fjernet fra resolusjonen.  

Forbudet mot sexkjøp som har blitt hevdet å være spesielt sexarbeider vennlig, har blitt tungt kritisert av blant annet Amnesty International og Human Rights Watch, FN-organisasjoner som UNAIDS, UNFPA og UNDP og Verdens helseorganisasjon.

Forbudet mot sexkjøp behandles nå i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i saken «M.A. and others v France». 261 franske sexarbeidere har klagd inn franske myndigheter for påføring av skader og krenking av menneskerettigheter.  For to uker siden avviste EMD den franske regjeringens krav om at saken ikke skulle realitetsbehandles. EMD viste til at sexarbeidernes søknad om å få saken behandlet, var tydelig og begrunnet.  

I rapporten som lå til grunn for den vedtatte resolusjonen i EU parlamentet var all kritikk mot kriminalisering av sexkjøp generelt og forbudet mot sexkjøp spesielt utelatt.

ESWA peker på at det at det var så mange MEP som valgte å ikke stemme eller avsto, ytterligere understreker kritikken EWSA og de andre organisasjonene retten mot resolusjonens ideologiske slagside og dårlige kunnskapsgrunnlag.

"Dagens avstemning er bevis på at tidevannet er i ferd med å snu," sier Sanchez. "Fakta har talt  mot den nordiske modellen i årevis, og vil fortsette å gjøre det. Vi er fornøyde med at vi er på rett side av historien."

Les ESWAs pressemelding