1.januar 2009 vedtok stortinget loven som innebar at det ikke var lov å kjøpe sex på gatene rundt om i Norge (vg.no). Hvordan påvirket dette de kvinnene som gjorde dette for å overleve? Bør det være en forbrytelse å kjøpe tilfredsstilling av sex? Hva er egentlig årsaken til at kvinner velger å selge kroppen sin ute på gatene? Hva slags motstand møter de i hverdagen? Hvilken bakgrunn har dette yrket? I denne artikkelen skal du blant annet få et innblikk i hvordan gateprostituerte lever, og menn som fortsatt kjøper ulovelig sex.

 

Den første dagen i år 2009 var en tung dag for prostituerte i Norge. Dette var dagen de mistet nesten alle kundene sine, og skulle ikke tjene mer penger. Loven som ble vedtatt skapte både stress og lengsel, men har både negative og positive sider ved seg. Det som kan skje er at kvinnene utnytter andre og mer alvorlige yrker, som narkotikasmugling. Men loven kan også bringe mindre spredning av kjønnssykdommer.

Gateprostituerte sluttet ikke å utfordre menn etter vedtagelsen. Dette førte til at i juli samme år, ble det allerede møtt flere hundre prostituerte ute på gatene i Oslo (nrk.no). Det vil si at samtlige interesserte begår lovbrudd.

Menn er kalt griser for kjøp av prostitusjon. Et eksempel på dette er hvis en mann er gift, og allikevel utnytter sjansen med tilfredsstilling av betalte og seksuelle tjenester. Det er ikke rettferdig mot kona, uansett om han ikke får noe form for sex hjemme. Dette kommer også an på hva slags ordning ekteparet har. Kanskje han rett og slett har fått tillatelse fra ektefellen, av en eller annen grunn. 

Men hvis for eksempel en enslig mann som ikke vil binde seg med noen, har behov for sex. Er det ikke bedre at han betaler for seksuelle handlinger av en som tjener på det, istedenfor å bruke en kvinne som kanskje heller blir såret? 

Gateprostitusjon er en del av nattlivet i Norge. Stavanger, Bergen og Oslo er byer der det stort sett myldrer av utfordrende kvinner på natten. I løpet av 2008 ble hele 1230 prostituerte møtt på gatene rundt om i Oslo (prosenteret.no). 

Kvinner gjennomfører denne jobben pga ulike måter å komme seg igjennom livet på, men noen liker faktisk å jobbe innenfor dette temaet. For det første er det et lønnsomt yrke. For det andre tilfredsstiller man kundene. For det tredje trenger en ikke utdanning.

Det er like mange, om ikke flere ulemper ved dette yrket. For det første kan kvinnene bli påført vold, av både kunder og folk ute på gata (prosenteret.no). For det andre får de ikke gratis eller regelmessig legeskjekk. For det tredje rammes mange av kjønnssykdommer, for eksempel HIV/aids som faktisk kan føre til døden, men klamydia, herpes og gonoré er vanlige tilfeller. For det fjerde blir mange tvunget inn i organisert hallikvirksomhet, en hallik skaffer kunder og tar en viss prosent av lønnen deres. 

Gateprostitusjon er rett og slett en krevende livsstil. Likevel finnes det flere vesteuropeiske land der prostituerte er regulert av myndighetene. Kvinnene blir kontrollert og ivaretatt vedrørende sykdommer, dop og kriminelle virksomheter. Nederland, Belgia og Tyskland er eksempler på dette.

Rusavhengighet knytter seg veldig til gateprostitusjon. ’’Tre av fire prostituerte er rusavhengige’’, påstår Pro senteret. På denne måten kan det fremkalle psykiske problemer, slik som narkomane ofte lider av etter en viss tid. I tillegg kan det påvirke det sosiale nettverket deres, lite venner og ingen støtte fra familie. (prosenteret.no)
Yrket innenfor prostitusjon er vanskelig å forstå seg på. Familie, særlig foreldre, kan ha vansker med å akseptere et familiemedlem ender opp som prostituert. Kanskje har man tidligere sagt at en aksepterer salg av sex. Likevel er det annerledes når man rammes av det selv, og en i familien velger å selge seg på gaten. Synet endrer seg, og det er plutselig ikke like greit med prostitusjon i deres øyne.

Dette har også motsatt virkning, man kan være helt imot denne livsstilen, men når for eksempel datteren din velger en slik levemåte, føler man plikt til å ha forståelse for hennes valg, men det kan skape en vanskelig situasjon. 

For mange mennesker er det også problematisk å akseptere en slik jobb. Disse kvinnene har ikke så mange venner på grunn av synet som er brukt mot dem. For oss kan det virke enklest å finne venner som driver innenfor det samme, men det er ikke alltid like lett. For eksempel to gateprostituerte er omtrent aldri venner, pga i likhet med en konkurranse, konkurrerer de om kundene, jo flere kunder, jo mer penger.

Prostitusjon er sett på som det eldste yrket i verden. Allerede i bibelen er livsstilen tatt opp, og beskrivelsen av en prostituert forekommer slik: Dårskapen er en ustadig kvinne, lettsindig og vettløs er hun. Hun sitter ved inngangsdøren til sitt hus på en stol høyt oppe i byen. Hun roper til dem som går forbi, som vandrer rett fram på sin vei: "Den uerfarne kan vende seg hit". Og til den som er tankeløs, sier hun: "Stjålet vann smaker godt, og herlig er maten som en spiser i smug". Men han skjønner ikke at dødninger holder til der, at de som gjester henne, går til dødsrikets dyp. (bibleinfo.com)

Om Maria Magdalena har det vært mye diskusjon. Kvinnen er et eksempel på prostituerte fra før i tiden, og i kristen tradisjon er hun omtalt som en angrende hore. Dagbladet beskrev henne slik: Fra hore til gift med Jesus, fra synderinne til apostel (dagbladet.no). Men sannheten om horehelgenen vil vi nok aldri finne ut helt sikkert.

I Jesu tid var synderen den prostituerte. I vår tid er det begge, men bare kjøperen blir dømt skyldig her i Norge, og politiet vil ha boten helt opp til 25000kr (vg.no). Det kan virke som flere mener det å kjøpe sex er synden, mest sannsynlig på grunn av at det er han som tar valget, man kan enten motstå fristelsene eller ta imot. Andre hevder at den prostituerte skal ta skylden, fordi det er hun som sender ut fristelsene.

Begge påstandene forteller oss både rett og urett. Er det for eksempel galt å benytte seg av en trengsel til det en liker best? Eller er det galt å tilfredsstille andre for å tjene penger? Mennesket er tross alt født med fri vilje, og man har alltid et valg. Derfor er det meningen å bruke disse sitatene til å gjennomføre de riktige handlingene i forhold til seg selv, og ingen mennesker er like.

Gateprostitusjon er nok den eldste formen innenfor prostitusjon, og har møtt motstand i omtrent alle år. Årsakene til at kvinner selger seg selv ute på gata kan være at det er et lønnsomt yrke, eller rusavhengighet. Gateprostituerte sliter ofte med rusmisbruk, psykiske eller sosiale problemer. Alle menn kjøper kanskje ikke sex, men alle typer menn gjør det. Nettopp disse herrene stanset heller ikke med å utnytte betaling overfor seksuell tilfredsstilling, etter den nye loven ble vedtatt, derfor lever kvinnene akkurat som før. 

Her i Norge er det å prostituere seg et tema innenfor tabu. Etter oppfatningen av denne artikkelen har du kanskje fått et innblikk i gateprostituerte sitt liv og hvem som kjøper av dem, eller kanskje du rett og slett har endret synspunkt overfor kvinnene og skapt en form for forståelse. Yrket er nok respektløst i følge ulike folk, men kvinnene er fortsatt mennesker, og kan uttrykke følelser i forhold til behandlingen de mottar. Hva hadde du gjort i deres situasjon? Ville du kanskje ikke ofret alt for å overleve?