Chemfriendly lanserer kampanjen "Spør først. Sex uten samtykke er straffbart"

 

Kombinasjonen sex og rus kan både trigge nytelse og øke risiko for seksualiserte overgrep og uønsket sex. Nå går startskuddet for lanseringen av Chemfriendlys kampanje Spør først. Sex uten samtykke er straffbart. I løpet av 9 kommende uker skal 8 historier illustrert med bilder og en video publiseres på både eget nettsted sexogsamtykke.no og i sosiale medier der både Chemfriendly og tilsluttende organisasjoner skal sørge for bred spredning av det viktige budskapet: Spør først!

Men altså i morgen, lørdag 18. juni, er det bare å kjenne sin besøkelsestid og ta veien til Pride House eventen på Kulturhuset, Boksen, der Spør først. Lanseringen av kampanje mot vodtelkt i seksualisert rusbruk vil finne sted fra kl. 16:00 til 17:00.  

Vertskapet for dagen er Drag Queen Frida Marida som leder lanseringen, og som ifølge pressemeldingen blant annet skal ha samtale om kampanjen med blant annet styreleder i Chemfriendly, Andrés Lekanger.

Pressemeldingen:

Chemfriendly Norge har samlet 8 historier fra personer som blandet sex og rus og som opplevde at blandingen gjorde samtykke vanskelig, men også historier om voldtekt i seksualisert rusbruk.

Disse er samlet på en nettside der målet er å spre informasjon om hvordan du kan forebygge voldtekt dersom du velger å blande sex og rus. Kampanjen heter Spør først. Sex utensamtykke er straffbart.

Hver historie har et bilde, og det er også laget en video om den ene av fortellingene. På nettsiden finner man informasjon om hva samtykke, samtykkekompetanse og voldtekt er. Hva som er konsekvensene av å bli utsatt forvoldtekt, og hvordan du kan forebygge voldtekt dersom du velger å blande sex og rusmidler.

Den faglige kompetansen har vi fått fra blant annet Dixi, ressurssenter mot voldtekt, som tilslutter seg kampanjen.

Kampanjen gir også informasjon til personer som har blittutsatt for voldtekt om hvor de kan henvende seg for hjelp. Det samme gjelder om man har utsatt noen for en voldtekt i ruset tilstand.

Chemfriendly Norge er en bruker- og interesseorganisasjon som lærer skeive og sexarbeidere hvordan de kan forebygge overdoser og annenrusrelatert uhelse i forbindelse med illegal rusbruk. Vi består av både likepersoner, med og uten ruserfaring, og av helsepersonell. 

Vi er altså ikke imot at folk ruser seg når de har sex, men ønsker at all moroa skal væresamtykkebasert.

Kampanjen er tilsluttet av Dixi ressurssenter mot voldtekt, FRI, Skeiv Ungdom, Skeiv Verden, HivNorge, Sex & Samfunn, PION – Sexarbeidernes interesseorganisasjon,  Pasientorganisasjonen for personer med kjønnsinkongruens (PKI), Skeivt Studentsamfunn, Preventio og Tryggere Ruspolitikk.

Det lille designbyrået Alkemist har stått for kreativutforming av kampanjen og design av nettsiden. Fotoer er tatt av Einar Hyndøy, eller er fra Unsplash. Video laget av Cloudberry.

Hvorfor våre samarbeidspartnere støtter kampanjen

 Dixi, ressurssenter mot voldtekt

- Voldtekt er et stort samfunnsproblem i tillegg til svært belastende for den som rammes. Derfor er det nødvendig med bred innsats for å forebygge nye overgrep. DIXI støtter kampanjer som bidrar i kampen mot voldtekt, også når sex og rus blandes.

/Rannveig Kvifte Andresen, Daglig leder DIXI Ressurssenter mot voldtekt

 Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, FRI

- FRI har tilsluttet seg denne kampanjen fordi den samsvarer med våre verdier og ønske om opplysning og kunnskap som deler av skadereduserende tiltak. Vi setter også pris på hvordan kampanjen ønsker å spre informasjon om hvordan man kan bidra til å forebygge voldtekt og hvor man kan henvende seg etterpå dersom man har opplevd overgrep. Det er også positivt at kampanjen har fokus på de av oss som kan ha utsatt andre for overgrep elleroverskridende atferd.

/Inge Aleksander Gjestvang, leder i FRI

 Tryggere Ruspolitikk

- Når man er rusa, kan det bli vanskeligere både å lesesignaler og å sette grenser for seg selv og andre. Vi er opptatt av å forebyggeskade knyttet til rus i samfunnet, så vi støtter denne kampanjen helhjertet.

/Ina Roll Spinnangr, daglig leder, Tryggere Ruspolitikk

Pasientorganisasjonen for personer med kjønnsinkongruens 

- PKI støtter kampanjen fordi vi vet fra Levekårsundersøkelsen 2021 at 1 av 4 transpersoner blir utsatt for seksuelle overgrep. Vi vet også at noen overgripere voldtar nettopp fordi personen de utsetter for voldtekt er trans og at den seksualiserte volden da overlapper med transfobi og transhat. Frykten for og risikoene for seksuelle overgrep øker når det er rus involvert, derfor mener PKI at denne kampanjen er viktig for å belyse og snakke om rus og overgrep. 

/Isak Bradley, leder for Pasientorganisasjonen for personer med kjønnsinkongruens (PKI).

Studentforeningen Skeivt Studentforum

- Skeivt studentforum støtter kampanjen Spør først fordi vi ønsker trygg og samtykkebasert sex for alle. I tillegg støtter vi Chemfriendly sitt i ønske om trygg sex når man blander rus og Sex. Sex kan være gøy, men innebærer dessverre en risiko for ting som voldtekt og kjipe hendelser noe denne kampanjen viser. Derfor vil vi Skeivt Studentforum være med på å redusererisikoen for voldtekt og kjipe hendelser når man har sex og når man blander sex og rus. Fordi sex uten samtykke er ikke sex.

Skeiv Ungdom

- Vi i Skeiv Ungdom støtter kampanjen fordi vi er en rusfriungdomsorganisasjon for skeive, og som jobber eksplisitt med skadeforebygging og forebyggende mot diskriminering, vold og overgrep. Denne kampanjen bidrar til å sette fokus på- og forebygge overgrep som kan skje i ruspåvirket tilstand.
/ Jane-Victorius G. Bonsaksen 

Preventio

- Preventio er en paraplyorganisasjon på rusfeltet som leverer politikk og løsninger som er kunnskapsbaserte og avstigmatiserende. Derfor er vi glade for at vi også kan være medansvarlige for denne kampanjen, som tar sikte om skadereduksjon, ansvarlig bruk og beskyttelse mot seksuellvold! 

/Farid Shariati, generalsekretær for Preventio