Bli med på intervju: Hvordan stigma mot sexarbeid påvirker identitet hos sexarbeidere

 

Ønsker du å bli med på dybdeintervju om hvordan stigma og negative holdninger mot salg av sex påvirker de som har erfaring med dette? Intervjuet er del av et hovedoppgaveprosjekt i psykologi ved Universitetet i Oslo. 

Formålet med dette prosjektet er å gi økt innsikt i og kunnskap om hvordan identitetsopplevelse og selvforståelse hos sexarbeidere påvirkes av det kulturelt utbredte stigmaet mot salg av seksuelle tjenester. Prosjektet vil forhåpentligvis være med på å fremme et mer nyansert perspektiv på sexarbeid, samt sexarbeideres egen forståelse og erfaringer.

For dette er det viktig at mennesker med erfaring med salg/bytte av seksuelle tjenester bidrar og deler sine erfaringer.

Til prosjektet søkes derfor personer over 18 år med erfaring med salg/bytte av seksuelle tjenester. Deltagelse innebærer å delta på et dybdeintervju på et sted og tidspunkt som passer for deg, og kan foregå både i person eller over Zoom. Alle opplysninger om deg vil anonymiseres, og ingenting som kan brukes for å identifisere deg eller andre enkeltpersoner vil fremkomme i den ferdige hovedoppgaven.  Intervjuene pågå ut 2020, muligens også et par måneder inn i 2021.

Ta kontakt  med Lisbeth Yang på mail (lxyang@student.sv.uio.no) eller telefon (48 60 64 10) ved interesse, eller om du har ytterligere spørsmål.