Ifølge FNs arbeidsgruppe på diskriminering av kvinner og jenter, må målet være å bekjempe menneskerettighetsbrudd som blir begått mot sexarbeidere som en følge av stigmatisering, diskriminering og marginalisering. Arbeidsgruppen krever derfor full avkriminalisering av sexarbeid

 

FNs Arbeidsgruppe på diskriminering av kvinner og jenter som ble etablert av FNs høyeste organ, Menneskerettighetsrådet, i 2010, har nå levert sitt posisjonspapir (position paper), «Eliminating discrimination against sex workers and securing their human rights”, hvor de krever full avkriminalisering av sexarbeid.

Formålet med posisjonspapiret som er basert på synspunktene til sexarbeidere, er å synliggjøre brudd på menneskerettigheter under ulike politiske reguleringsregimer,  tydeliggjøre internasjonale menneskerettighetsstandarder og å gi anbefalinger til stater og andre interessenter på å realisere og sikre at sexarbeidernes menneskerettigheter ivaretas.

Ifølge Arbeidsgruppen utsettes sexarbeidere verden over for omfattende diskriminering og brudd på menneskerettigheter. Inkludert utsatt for vilkårlig lovhåndhevelse, arrestasjoner og internering, strukturell vold, vold og maktovergrep fra både myndighetsaktører og private, mangel på tilgang til helse- og sosialtjenester, statlig innblanding i privatliv og familieliv, ekskludering fra det sivile, politiske og kulturelle livet, og sist, men ikke minst manglende rettigheter og rettsbeskyttelse. 

Arbeidsgruppen peker på at både faktorer som skaper barrierer og en sterk polarisert debatt og syn på forholdet mellom sexarbeid, feminisme og menneskerettigheter, er et hinder for at mennesker som selger sex får sine menneskerettigheter beskyttet.

FNs Arbeidsgruppe mener derfor at det er på høy tide at menneskerettigehtsbruddene som begås mot sexarbeidere settes på agendaen til menneskerettighetsorganer for å sikre at sexarbeideres menneskerettigheter beskyttes.

Les posisjonspapiret Eliminating discrimination against sex workers and securing their human rights