Mens øvrige utesteder i Oslo samarbeider med politiet i kampen mot narkotika og sverger til «just say no!» går drag-artister, skeive utesteder og aktivister sammen for skeive rusbrukeres helse.

 

Verdens overdosedag markeres 31. august. Norge er et av landene med flest registrerte narkotikautløste dødsfall i Europa. De fleste dødelige overdoser skyldes injisering av opioider, men også andre rusmidler kan føre til dødelig utfall. Eksempelvis kokain, metamfetamin, amfetamin og PMMA og GHB. Dette ved at man blander flere rusmidler, herunder alkohol.
 
Chemsex
Chemsex er når menn som har sex med menn (MSM) bruker illegale rusmidler mens de har sex. Inntaksmetodene kan være sniffing, røyking eller injisering. Sistnevnte kan, i tillegg til å gi overdoser, gi alt fra lokale bakterielle infeksjoner, til alvorlige infeksjoner som Hepatitt C. Deling av snifferør innebærer også risiko for infeksjoner. Fordelene for deltagerne er at rusen øker selvsikkerheten, lystfølelsen og nytelsen. Trenden har lenge vært synlig i skeive miljøer i blant annet Berlin og London, og hver tolvte dag dør noen av GHB overdose i London. En tredjedel av disse er hiv-positive menn. Det er usikkert om dødsfallene skyldes feildosering av GHB eller blanding med andre stoffer. Chemsex trenden vokser her på berget og mørketallene av skjulte brukere kan være store. Kunnskapsnivået om skadevirkninger kan ofte være mye lavere blant eksempelvis yrkesaktive homofile menn uten utbredt rusbrukererfaring, enn blant «tradisjonelle» stoffbrukere.


Chemfriendly bekymrer seg for den voksende risikoen for overdosedødsfall blant våre skeive brødre. Aktivistene består av helsepersonell og likepersoner med bakgrunn fra HivNorge, Helseutvalget (HU), Foreningen Tryggere Ruspolitikk (FTR) og PION. «Chem friendly» er betegnelsen MSM bruker i profilene på sex-apper dersom de søker sex i kombinasjon med illegale rusmidler. Tiltaket baserer seg på prinsippet skadereduksjon. Det betyr at man ikke handler ut fra hvordan man skulle ønske verden var, men hvordan den er. For å fremme helsen til rusbrukerne og for å forebygge overdoser møter vi altså dem det gjelder der de er og på deres premisser.

 
Kriminalisering et hinder
Selv om tiltak kan iverksettes for å begrense illegalt rusbruk er det begrenset hvor mye utesteder kan kontrollere kundene. Dersom et utested ringer politiet fordi rusede personer slåss på utestedet vil stedet risikere å straffes med anmerkning for at det er personer på stedet som har inntatt illegale rusmidler. Det finnes ingen offentlig etat som tilbyr utesteder informasjon om rusmidler og hvordan håndtere rusmiddelbruk blant kundene. Politiets praksis hindrer utdeling av livreddende informasjon om tryggest mulig bruk av rusmidler. Det øvrige utesteder kan gjøre er å si som Nancy Reagan «Just say no!».


Sammen for skeive rusbrukeres helse
Kanskje det er den historiske erfaringen med at politiet er brukt for å slå ned på skeive miljøer, eller kanskje det er det at det skeive miljøet er lite og at mange, direkte eller indirekte, har kjennskap til chemsex. I stedet for å sverge til nulltoleranse stiller flere skeive utesteder og dragartister opp med Chemfriendly for å fremme rusbrukeres helse. På Verdens overdosedag 31. august holder dragartistene forykende show på Elsker bar mens Chemfriendly opplyser om risikoen ved bruk av ulike rusmidler og inntaks måter. Det vil bli delt ut lovlig brukerutstyr fra Rusopplysningen.no (HU og FTR) som inneholder pumper for oppmåling av GHB/GBL, sniffepapir, neserens for å begrense skader ved sniffing og annet relevant utstyr for de som bruker andre rusmidler enn alkohol. Det blir også demonstrert test-kits.

Test-kits er reagensvæske som, i kontakt med rusmidler, kan gi en indikasjon på om det er andre stoffer i rusmidlet enn det man ble fortalt. For å unngå at tollvesenet konfiskerer innkjøpt test-kits, og gir enkeltpersoner anmerkning, kan disse bestilles gjennom HivNorge.
 

Skadereduksjon redder liv
Skadereduksjon var tilnærmingen som ble valgt da hiv-epidemien kom til Norge. I stedet for å be MSM slutte å ha sex delte man ut kondomer og informasjon om sikrere sex. Alternativet - at politi og tilsynsmyndigheter skulle slått ned på utesteder fordi de delte ut gratis kondomer - ville vært en katastrofe. Chemsex-trenden krever samarbeid mellom rusfeltet og rusfeltets brukerorganisasjoner, og skeive organisasjoner og utesteder. Gjennom å legge fordommer til side og heller gå i dialog med de det gjelder kan overdoser forebygges og ikke minst liv reddes. Vi håper øvrige utesteder i Norge lærer av skeive utesteder. I stedet for å gå til krig mot narkotika må vi stå sammen for rusbrukeres liv og helse.

 

Morten Sortodden, vernepleier.

Leif-Ove Hansen, sykepleier og styreleder i HivNorge.

Andrés Lekanger, vernepleier, PION

Aksel Skorm Refsdal, Helseutvalget.

Dagfinn Hessen Paust, FTR/Rusopplysningen.

Jim Devillè, daglig leder, Elsker bar.

Aleksander Divolino, Dragartist

Lett redigert utgave av innlegget er publisert i Klassekampen 31. 08.2018