I dag, 20. november, er den internasjonale transminnedagen, til minne om alle transpersoner som har blitt myrdet det siste året

 

Organisasjonen Transgender Europe registrerer – så godt det lar seg gjøre – alle drapene på transpersoner verden over. I perioden mellom fjorårets og årets transminnedag har til sammen 369 personer blitt drept fordi de er trans.

Dagen ble opprettet i etterkant av drapet på transkvinnen Rita Hester i San Fransico i 1999, og har utviklet seg til å bli et globalt minne- og sørgested for de som har mistet livet det siste året. Dagen tematiserer også den sårbare situasjonen mange transpersoner lever i verden over. Hvorfor er transpersoner så utsatte for vold? Det å bryte med normen om at man skal identifisere seg med det kjønnet en ble tildelt ved fødsel, er for mange forbundet med å bli utstøtt av familie og venner, og skaper vansker med å bli tatt på alvor i andre sosiale sammenhenger. Vi vet også at det å ha et normbrytende kjønnsuttrykk gjør en mer sårbar for vold på gata.

Nylig avdekket australske forskere at det er betydelig mindre sannsynlig at de av oss som er trans blir innkalt på jobbintervju enn cispersoner. Forskergruppen hadde sendt ut flere tusen fiktive jobbsøknader. Mangel på jobb kan føre folk over i det illegale arbeidsmarkedet, det fratar mennesker den anerkjennelsen det gir å være en del av et arbeidsfellesskap og fører ikke minst til tap av inntekt. Muligheten til å kunne endre juridisk kjønn løftes dessuten frem som et viktig tiltak for å styrke transpersoners levekår. Samtidig ser vi en tendens internasjonalt til at normer er i endring, og det er transpersoner selv som er den viktigste drivkraften.

Et stort flertall av drapene skjedde Latin-Amerika, mens tre ble drept i Italia, to i Frankrike, en i Spania og en i Storbritannia. Selv om Norge ikke er representert på listen, så bør vi ikke frita oss selv for ansvar med det første. I en norsk holdningsundersøkelse fra 2013 svarte en fjerdedel av mennene at de har fortalt vitser om transpersoner, mens en liten andel fortalte at de har vært voldelige mot transpersoner. Dette bekrefter erfaringer fra den skeive bevegelsen om at også i Norge er transpersoner utsatt for vold. Vi er alle med på å opprettholde undertrykkende normer som dehumaniserer normbrytere, og i ytterste konsekvens legitimerer vold og diskriminering av. Transminnedagen bør derfor være en anledning til å gå i seg selv og tenke på hvordan man kan bidra til at flest mulig kan uttrykke seg slik de vil.

Først publisert i Klassekampen 20.11.18