Alle som selger sex og som har rettigheter i Norge, må kontakte Nav for å få hjelp til boutgifter og livsopphold.  

 

Alle som selger sex og som har rettigheter i Norge må kontakte Nav for å få hjelp til boutgifter og livsopphold.  

De som har registrert næring har de samme  rettigheter man har som næringsdrivende igang satt av Nav for å hjelpe frilansere og små enkeltpersonsforetak.  

Ordningen med inntektssikring skal være tiljgengelig fra første uken i mai melder Nav  og man får etterbetalt når alt er på plass. 

De som ikke har registrert næringsvirksomhet har krav på økonomisk bistand fra sitt lokale Nav kontor. Myndighetene har bedt Nav om å senke kravene til dokumentasjon og ifølge  Veileder for behandling av saker om økonomisk stønad i unntakstilstanden som skyldes korona-viruset :

For nye søkere trenger Nav-kontoret opplysninger om:

  • familie- og bosituasjon (om søker bor alene, har forsørgeransvar
  • økonomisk situasjon (innestående på konto, eventuelle inntekter i tiden framover, boutgifter som husleie, strøm, boliglån, mm, helseutgifter og eventuelle utgifter til barn)

For søkere som har mottatt stønad tidligere trenger Nav-kontoret opplysninger om:

  • Økonomisk situasjon som ikke framgår av kilder Nav har tilgang til (innestående på konto, eventuelle inntekter i tiden framover, boutgifter som husleie, strøm, boliglån, mm, helseutgifter og eventuelle utgifter til barn)
  • Opplysningene kan dokumenteres med utskrifter og/eller mobilbilder av dokumenter.
  • Hvis det er vanskelig å skaffe dokumentasjon, kan en egenerklæring fra søkeren etter omstendighetene godtas som tilstrekkelig dokumentasjon.
  • Egenerklæringen kan bestå i at utfylt søknad med opplysningene er signert.
  • Egenerklæringen kan også være muntlig, og skrives ned i journalnotat av NAV-kontoret.

Man kan søke digitalt om økonomisk bistand fra Nav.  

Om det er behov for mer informasjon og hjelp kontakt: 

PION Oslo/Norge 

Pro Sentret  Oslo/Nrge 

Nadheim  Oslo 

Albertine  Stavanger 

FRI - Bergen 

Omsorgsbasen  (Bergen) 

Nadheim Trondheim 

Redigert informasjon om Navs inntektsikring for frilansere og selvstendig næringsdrivende, 24.april. For mer informasjon se her