PION har fått henstilling fra arbeidsutvalget i 8. marskomiteen om å slutte rekkene, eller gå bak selv toget.

 

PION har jobbet aktivt opp mot 8. mars i mange år. Vi er mange feminister både blant stab, styremedlemmer og frivillige. Mange sexarbeidere både ute og hjemme er feminister og kvinnepolitiske aktivister. Sexarbeiderdebatten har primært vært en feministdebatt.

Sist, men ikke minst, så burde det faktum at sexarbeid ofte er alternativ kilde til inntekt for kvinner som har ellers og av ulike grunner har begrenset tilgang til arbeidsmarkedet, ført til denne gruppen løftes fram og hylles, ikke jages vekk når den internasjonale kvinnedagen skal markeres.

Men, slik er det ikke. 

I dag fikk PION en hyggelig melding fra arbeidsutvalget i 8. marskomiteen i Oslo der de ber oss finne en annen parole å gå bak eventuelt  «om dere likevel kommer til å ta med parola deres, ber vi dere respektere det felles parolegrunnlaget og gå bak selve (vår utheving) toget»

Arbeidsutvalget mener at parolen "Stopp vold mot kvinner* - fjern hallikparagrafen" strider imot Kvinnegruppa Ottars parole «Prostitusjon er vold mot kvinner – Styrk sexkjøpsloven og hjelpetiltakene», som ble stemt fram som hovedparole.  

PION er uenig i bedømmelsen til arbeidsutvalget, vi mener at vår parole ikke er i motstrid til hovedparolen. Å påpeke at hallikparagrafens bestemmelser og måten den blir håndhevet på er voldsfremmende og at derfor må den reformeres, står ikke i motstrid til hva man måtte mene om sexarbeid som sådan.

Det er for eksempel fullt mulig både å mene at prostitusjon er vold mot kvinner og være for sexkjøpsloven, samtidig som man mener at hallikparagrafen må reformeres fordi den rammer den parten i sexarbeid som det ble argumentert for skulle beskyttes, da sexkjøpsloven ble innført i 2009.

PION kommer derfor hverken til å velge seg andre paroler å gå under eller gå bak selve toget.

Vi ses på Youngstorget 8. mars kl. 13:00!