Sexarbeid: Kriminalisering, diskriminering og menneskerettigheter

I mai 2016 offentliggjorde Amnesty International rapporten «The human cost of «crushing» the market». Rapporten dokumenterer hvordan sexarbeidere i Norge er utsatt for omfattende brudd på sine menneskerettigheter, inkludert trakassering, diskriminering og vold. Amnesty Internationals rapport viser hvordan menneskerettighetsbrudd mot personer som selger sex i Norge er forsterket av, og i noen tilfeller direkte forårsaket av, kriminalisering av sexkjøp og tilrettelegging av sexarbeid.

 

Samme dag presenterte Amnesty International også landrapporter om sexarbeidernes levekår og rettslig regulering av sexarbeid i Hong Kong, Papua New Guinea og Argentina. De fire landrapportene er et viktig grunnlag for Amnestys Internationals policy om sexarbeid.

PION – Prostituertes interesseorganisasjon, Amnesty International Norge, og Pro Sentret inviterer til debatt om Amnestys rapport, og om konsekvensene av kriminalisering av sexarbeid på Litteraturhuset i Oslo, tirsdag 13. desember kl. 08.30-16.00.

Amnesty Internationals etterforsker Catherine Murphy vil presentere rapportens hovedkonklusjoner og anbefalinger. Hun har intervjuet sexarbeidere, politiet, sosiale hjelpetiltak, interesseorganisasjoner, advokater, likestillingsorganisasjoner og forskere, og mener myndighetene bryter sine menneskerettslige forpliktelser til å beskytte rettighetene til personer som selger sex i Norge.

Forskere fra ulike nordiske land vil belyse hvordan ulike former for rettslig regulering av sexarbeid begrunnes, og hvordan ulike former for kriminalisering påvirker tilgangen til rettigheter.

Det rettslige perspektivet, inkludert myndighetenes målsetting med prostitusjonspolitikken, begrunnelsen for kriminalisering av sexarbeid, og de tilsiktede og utilsiktede konsekvensene av denne vil bli belyst av representanter for myndighetene og advokater.

Representanter for sexarbeidernes nasjonale og internasjonale interesseorganisasjoner, inkludert PION, International Committee on the Rights Sexworkers in Europe ICRSE og Rose Alliance vil belyse konsekvensene av kriminalisering, og diskutere nødvendige tiltak for å sikre mennesker som selger sex beskyttelse mot diskriminering og brudd på menneskerettigheter.

I den avsluttende paneldebatten utfordres ungdomspolitikere fra ulike politiske partier til å kommentere debatten, og presentere tiltak som kan sikre en bedre beskyttelse av sexarbeidernes menneskerettigheter.

Debatten vil foregå på engelsk og norsk


PROGRAM

08.30-09.00 Kaffe og registrering

09.00-09.15 Åpning ved Trine Schei Grande, stortingspolitiker og leder for Venstre

09.15-10.00
Criminalization of sex work in Norway
Catherine Murphy, etterforsker, Amnesty International London

10.00-10.15 Pause

10.15-11.30
Forsker perspektive

10.15-10.30 May-Len Skilbrei, professor, Universitetet i Oslo, Norge
10.30-10.45 Petra Östergren, forsker, Lund Universitet, Sverige
10.45-11.00 Sine Plambeck, forsker, DIIS, Danmark

11.00-11.30 Paneldebatt

11.30-12.00 Lunsj

12.00-1245
Rettslige perspektiver

12.00-12.15 Jan Austad, Seniorrådgiver Justis- og beredskapsdepartementet
12.15-12.30 Bente Oftedal Roli, advokat
12.30-12.45 Nanna Gotfredsen, Gadejuristen, Danmark

12.45-13.00 Spørsmål fra moderator

13.00-13.45
Sexarbeider perspektiver

13.00-13.15 Jose Ranes Colminares, PION
13.15-13.30 Thierry Schaffauser, STRASS, Frankrike / ICRSE
13.30-13.45 ..41  , Rose Alliance, Sverige/ NSWP

13.45-14.15 Paneldebatt

14.15-14.30 Pause

14.30-15.45 Paneldebatt

8 x 3 min
Bjørn-Kristian Svendsrud, Formann Fremskrittspartiets Ungdom
Andrea Sjøvoll, Leder Sosialistisk Ungdom
Linn-Elise Ohn, Leder Rød Ungdom
Ada Johanna Arnstad, Leder Senterungdommen
Ina Rangønes Libak, Nestleder AUF
Louise Bårdsen, Internasjonalt Utvalg, Unge Venstre
Kristofer Stavseng, fylkesleder Oslo, KrFU
Unge Høyre

14.40-15.15 Paneldebatt

15.45-16.00 Oppsummering og avslutning

Konferansen er gratis men av hensyn til servering ber vi om Påmelding.