Har Bernard Arnault medlemskap i Folketrygden?

 

Louis Vuitton fikk ifølge Dagens Næringsliv 218 294 kroner i kontantstøtte fra den norske stat i mars. Franske Bernard Arnault som eier Louis Vuitton, ble i 2018 kåret til moteverdens rikeste mann.

Da stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson (SV) på vegne av PION, Pro Sentret,  Forening for seksualitet og kjønnsmangfold, FRI, og Skeiv Verden, stilte spørsmål til Arbeids- og sosialministeren, Torbjørn Røe Isaksen, om regjeringen ville vurdere å gi irregulære migranter inkludert folk som solgte sex, rett til krisehjelp som et ledd i å redusere smittespredningen og ivareta folkehelsen, var svaret nei. Statsråden begrunnet det med at det er det bare medlemmer av Folketrygden som får statlig hjelp.

 - Utlendinger som ikke har lovlig opphold, plikter i henhold til utlendingslovgivningen å forlate Norge, sa statsråden vel vitende om at reiserestriksjoner og stengte grenser gjorde det vanskelig om ikke umulig å reise rundt i Europa.

Debatten mellom Wilkinson og Røe Isaksen var litt over to måneder etter at det norske samfunnet stengte ned, og ga oss alle følelsen av å være vitne til verdens undergang. Vi snakker tross alt om de mest inngripende tiltakene iverksatt i fredstid i Norge. Studenter, skoleelever og barnehagebarn ble sendt hjem, og alt fra uteliv til bingo, fornøyelsesparker og svømmehaller ble stengt. Det ble forbudt med kultur- og idrettsarrangement. Frisørtjenester, massasje, tatovering, kroppspleie og salg av seksuelle tjenester ble forbudt.  Det var ikke tillat med grupper over fem personer, og det ble anbefalt at man holdt minst to meter avstand mellom personene. Downtown Oslo lå gater øde, og alle som ikke hadde samfunnsviktig arbeid ble beordret til hjemmekontor. For andre ventet permitteringer og oppsigelser. Målet med nedlukkingen var å begrense smittespredning i befolkningen generelt og blant helsepersonell spesielt for å sikre at kapasiteten i helsevesenet var tilstrekkelig for å håndtere smittesituasjonen.  

Pandemien og smittevernsrestriksjonene har rammet mange økonomisk, og kontantstøtten til Louis Vuitton var kompensasjon for omsetningsfall og blant de mange krisepakkene regjeringen har igangsatt for ulike grupper som har blitt rammet. Deriblant inntektssikring, dagpenger og permitteringslønn.  Men ikke alle ble invitert til bords da krisepakkene ble servert, deriblant gruppen befolket av mennesker som selger seksuelle tjenester. Med smittevernloven i hånda ble det forbudt å selge sex i tillegg til at pandemien førte til at inntektssvikt uavhengig av vedtaket om forbud. Hverken selgere eller kjøpere var lysten på å utsette seg for smitte av koronaviruset, og selv om ikke alle kjøper sex er folk fra alle lag kunder til sexarbeidere. Smittepotensialet er derfor stort.    

Det er en mangfoldig og broket forsamling mennesker som selger sex, og sexmarkedet er sted for ulike menneskers behov for å ha et levebrød. Det vil være en svært liten gruppe som har registrert businessen som enkeltpersonsforetak og med det har krav på inntektssikring som var blant statens krisehjelptiltak for Covid-19 rammede virksomheter. De fleste har ikke opparbeidet seg skattemessige inntekter eller kan vise til skattemeldinger, som kan bekrefte at man har hatt inntektsgivende arbeid. Men har man oppholdstatus i Norge har man i alle fall i teorien krav på hjelp til livsopphold og bolig.

En stor andel av denne gruppen er det Røe Isaksen betegner som ikke medlem av Folketrygden; migranter som oppholder seg temporært eller over tid i landet og er helt uten rettigheter.

Covid-19 har rammet alle sexarbeidere økonomisk, men gruppen migranter har vært mer utsatt enn andre. De færreste har buffere som gjør det mulig å håndtere krise, og inntekten fra sexsalg dekker utgiftene de selv har i Norge og økonomisk hjelp til familien i hjemlandet. De har et begrenset nettverk i Norge som hovedsakelig består av folk som er i samme situasjon, og prostitusjonstiltakene fungerer ofte som et bindeledd mellom gruppen og storsamfunnet.

I rapporten Oversett og etterlatt som Pro Sentret publiserte for et par uker siden, beskrives en voldsom tid for både brukere av og ansatte i tjenestetiltakene. Førstnevnte sto uten penger til livsopphold og mange ble tvunget til å fortsette med å selge seksuelle tjenester. Sistnevnte måtte håndtere akuttberedskap med både manglende verktøy og stor usikkerhet om hvordan Covid-19 ville utarte. Ansatte som er intervjuet forteller om brukere som formidlet om dumping av både pris og egne standarder for hvilke tjenester som selges, om grov vold, krav om sex uten kondom og annen utilbørlig kundeadferd. Flere formidlet at de måtte flytte sammen med andre i små leiligheter eller var tvunget til couchsurfing fordi det var umulig å håndtere husleien uten inntekt. Bortsett fra at stat og kommune dekket transportutgiftene ved hjemreise var matposer på Pro Sentret og PIONs krisefond de eneste formene for hjelp som var tilgjengelig for menneskene i den migrasjonsrelaterte prostitusjonen. Hjemreise på statens regning var for mange ikke aktuelt av ulike årsaker. Noen har ingen hjem å reise til, andre opplevde at reiserestriksjoner utelukket muligheten fordi hjemmet ikke var det landet de hadde registret opphold i, og atter andre ville ikke være i stand til å forsørge seg selv i hjemlandet.  

Ifølge statsråd Røe Isaksen vil det oppfattes som urimelig om en som ikke har gjort seg fortjent skulle få medlemskap i Folketrygden. Det høres kanskje smålig ut siden Louis Vuitton fikk skarve 218 000, kroner, men likevel; er Bernard Arnault er medlem av Folketrygden?

Den norske filialen av luksusbutikken Louis Vuitton var blant selskapene som var tidligst ute med å søke til ordningen skriver Dagens Næringsliv, og var én av nærmere 25 000 bedrifter som ifølge Skatteetaten fikk til sammen 1564 773 584 kroner i kontantstøtte i mars.  I 2018 hadde Louis Vuittons Oslo-avdeling 150 millioner i omsetning, og overskuddet på 39 millioner ble overført til de franske eierne.

Les også: Forstår ikke arbeids- og sosialminister Røe Isaksen seg på smittevern?