Europe has forgotten the Human Rights of Migrant Sex Workers.

 - Europe has forgotten the Human Rights of Migrant Sex Workers, skriver TAMPEP.

TAMPEP ble etablert i 1993, og er et europeisk nettverk for migrantsexarbeideres helse og rettigheter. I forbindelse med den Internasjonale dagen for sexarbeideres rettigheter, 2. juni, lanserer Tampep en underskriftskampanje med krav om at migrant sexarbeidere helse- og rettigheter respekteres og ivaretas i den politiske utformingen av det Covid-19-forebyggende arbeidet. Det inkluderer rett til helsehjelp, vaksiner og økonomisk hjelp i krisetider, og rett til rettslig beskyttelse mot vilkårlig arrestasjoner, utvisninger og deportasjoner.

Les og signer oppropet Migrant sex workers call for rights