For ente gang har byrådet i Oslo startet høstsesongen med trusler om kutt til sosiale tiltak og organisasjoner. Tradisjonen tro skal kuttet gå hardt utover tiltakene for kvinner i prostitusjon. Pro Sentret skal ifølge byrådet kappes med 2, 4 millioner og Natthjemmet 2, 3 millioner. Det skal ikke mye fantasi til for å skjønne at det er umulig å opprettholde dagens tilbud med et så kraftig innhogg i økonomien.

 

Pro Sentret og Natthjemmet favner de mest marginaliserte kvinnene i prostitusjon, nemlig kvinnene i den rusrelaterte og migrasjonsrelaterte gateprostitusjon. Dette er også de gruppene som ble fremhevet som spesielt sårbare og utsatte i forbindelse med innføringen av sexkjøpsloven, og ble det sagt – som skulle møtes med ekstra hjelp og støtte. Det er derfor interessant å se at disse gruppene brukes som kommunal brekkstang over for statens tildelingspolitikk år etter år. For mange kvinner som befolker begge disse gruppene er tilbudet som gis fra Pro Sentret og Natthjemmet det eneste sikre holdepunktet de har i tilværelsen.  

Begge stedene er i tillegg viktige arenaer for skadereduserende arbeid. Det har etter vårt skjønn vært meget bekymringsfullt å registrere at helse- og sosialfaglig arbeid blant selgere av seksuelle tjenester har vært og er et stadig mer nedprioritert område og tema. Dette til tross for at vi vet at omfanget av personer som selger seksuelle tjenester ikke har gått ned, og at dagens kontrollregimer har en svært negativ effekt som rammer spesielt kvinner i de mest marginaliserte gruppene både når det gjelder mulighet for å ivareta egen helse og sikkerhet. 

At Oslo politikere mener at strafferettslig tiltak er tilstrekkelig virkemiddel i den politiske tilnærmingen til marginaliserte grupper er derfor uholdbart. Det samsvarer heller ikke med norsk politikk på internasjonalt nivå der Norge vil være et foregangsland i kampen mot Hiv og andre blodsmittesykdommer. Vi krever derfor at også Oslo politikere holder fast ved prinsippet om skadereduksjon, og tydeliggjør det i praksis ved å opprettholde skadereduserende tilbud og tiltak rettet mot marginaliserte grupper innenfor rus og prostitusjon.