Vær snill med sexarbeidere og stoffbrukere er HIPS’s budskap.

 

– Dette er DC, District of Colombia, sier Cyndee Clay, da jeg møter henne på gaten utenfor HIPS.

– Det der borte er Washington, sier hun og peker i retning av Union Station, som ligger som et skille mellom Capitol Hill, The Mall, Det hvite hus og alle turistene på den ene siden, og H-street Corridor på den andre.

Hun inviterer meg inn.

– Nice cut, sier en av stedets brukere og nikker anerkjennende mot frisyren min.

Det er hyggelig stemning og høy aktivitet, og både brukere, frivillige og ansatte jobber med forberedelse til kveldens sammenkomst med HIPS’ styre og økonomiske støttespillere.

Fra gata kan HIPS se ut som et uanselig lite sted, men organisasjonen brer seg over to etasjer. I første etasje som ligger på gateplan er det drop-in senter, resepsjon, samtalerom, helseklinikk, kjøkken, vaskerom og dusj. I andre etasje er det kontorer og møtelokaler. Der sitter administrasjonen og gjengen av både ansatte og frivillige som sørger for å holde de finansielle hjulene i gang.

 

En fordomsfri sone

HIPS som er en forkortelse for Helping individual prostitutes survive, er et helsetilbud for menn, kvinner og transpersoner som selger sex. Brukerne av HIPS er DCs gatebefolkning, den fattige og marginaliserte delen av byens sexselgere.

Fundamentert på skadereduksjonsmodellen jobber HIPS med å synliggjøre hvordan strukturelle, samfunnsmessige og helsemessige forhold påvirker livet til mennesker som selger sex. Vi snakker om fattigdom, diskriminering, vold og stoffbruk, og blodsmitte som hepatitt C, hiv og seksuelt overførbare infeksjoner.

Bak resepsjonen sitter Shakita Chapman, hun er helsearbeider og leder for stedets drop-in-tilbud. Hun har jobbet for HIPS siden 2013, og forteller at for henne var det kjærlighet ved første blikk.

– Jeg jobbet for en annen organisasjon og var her for å gjennomføre Hepatitt C-tester for HIPS, og ble umiddelbart forelsket i stedet, forteller hun.

– Det var som å komme til en helt annen verden. En spennende og fordomsfri verden der man arrangerte Charm School for Girls. Du vet, transpersoner blir ofte behandlet dårlig og fordømt fordi man har valgt å leve livet som man gjør, legger hun forklarende til.

Chapman mener at heller enn å fordømme folk for deres livsvalg og livssituasjon, bør storsamfunnet tilby bistand til mennesker som ikke mestrer livet innenfor gitte normer.

– Personlig mener jeg at det er bare én dommer over oss. Vi andre har mer nok med våre egne synder, og vi burde bistå folk til å håndtere livet sitt i stedet for å fordømme dem. Det er det jeg gjør her, sier hun.

Chapman forteller at HIPS’ tilbud er for alle, men det er ikke så mange mannlige sexarbeidere som er brukere av tilbudet. Ifølge Chapman handler det om stigma, kjønn og seksualmoral, det er mer stigmatiserende for kvinner å livnære seg på sexsalg enn menn.

– It’s a man’s world, sier Chapman. – Mannlige sexarbeidere er eskorter og gigoloer, og at de server damer seksuelt synes alle er fett. Kvinner, derimot, bør holde sexsalg skjult for omverdenen.

 

All inclusive

HIPS har over 1000 registrerte brukere i tillegg til at de har mobilt oppsøkende helsetilbud blant de mange hjemløse i DC. Størstedelen av brukerne er fargede og svarte lhbt-personer.

Ifølge Chapman tilbyr HIPS’ 15 ansatte og mange frivillige, traines og peer-supportere, alt fra helseoppfølging, hiv- og rusbehandling til juridisk bistand i retten.

– Vi tilbyr alt, forteller Chapman. – På helseklinikken har brukerne i tillegg til vanlig medisinsk behandling og hjelp tilgang til hepatitt C-behandling, hiv-behandling og rusbehandling, og det er ingen krav om reine urinprøver. Vi hjelper med å skaffe bolig, og vi har støttegrupper som tilbyr hjelp til å håndtere adferdsproblemer som aggresjon og få styring på økonomien.

– Hver andre og fjerde mandag i månede kan brukerne møte jurister som jobber frivillig og yter jusshjelp og rådgivning på ulike områder knyttet til både det offentlige systemet og straffeapparatet. De bistår dem også i retten, og vi har et godt omdømme i rettssystemet.

 

Kriminalisert gruppe

Ifølge Chapman er brukerne en utsatt gruppe. Rettshjelpen er derfor et viktig tilbud.

– Det er forbudt å selge sex og forbudt å bruke dop, i tillegg er de fleste brukerne hjemløse. Det betyr at de er veldig eksponert for politiblikket og kan bøtelegges og arresteres for andre ting som ordensforstyrelse, forteller Chapman.

Og som ikke det var nok, rammes HIPS’ brukere av USAs interne kamp mot menneskehandel.

– Den såkalte kommersielle sexloven, Act 18 U.S.C. § 1591, rammer også mellomstatlig handel, og i et område av landet der statene ligger som perler på en snor, skal det lite til før man blir dømt som kriminell utnytter, forteller Chapman.

Svarte kvinner og kvinner fra etniske minoriteter som latino, er overrepresentert i gateprostitusjonen. De samme gruppene er overrepresentert i den kvinnelige andelen av fangebefolkningen. Og mens bare fire prosent av verdens kvinner befinner seg i USA, befolker amerikanske fengsler 30 prosent av verdens kvinnelige fangebefolkning, melder Prison Policy Initiativ 2018. Blant de kvinnelige fangene er svarte og latino lhbt-kvinner overrepresentert.

– Menneskehandel er en forferdelig utnyttelse av mennesker, og vi alle enig om at det må slås hardt ned på. Men våre brukere som fengsles fordi de selger sex og bruker dop, kan også risikere å bli dømt for menneskehandel, sier Chapman.

– Om jeg kjører deg fra Virginia til Maryland, kan jeg dømmes for menneskehandel, siden sexarbeidere fengsles for å hjelpe hverandre.

Chapman er like oppgitt over håndhevelsen av narkotikaforbudet. Bruk av narkotika er en forseelse som kan gi opptil 180 dager i fengsel eller 1000 dollar i bot.

– DC har en liberal ruspolitikk og har avkriminalisert bruk og besittelse av kannabis. Det er fortsatt forbudt å bruke andre typer rusmidler som crack og kokain, men det er de svarte crackbrukerne, ikke de hvite kokainbrukerne, som havner i fengsel, sier hun.

Brukerne av HIPS dømmes uansett hardt når de arresteres for sexsalg eller dopbruk, forteller Chapman, og dommen er ofte en oppsamling av ulike forhold.

Hun og HIPS vil ha avkriminalisert både sexarbeid og stoffbruk. HIPS ønsker at bruk og besittelse av alle stoffer skal avkriminaliseres. Siden 2016 har de jobbet sammen med advokaten og kommunepolitikeren David Grosso, i utformingen av en lovreform som avkriminaliserer sexarbeid.

Chapman er redd for at man ender opp med den svenske modellen.

– Jeg redd for at vi ikke får en full avkriminalisering, men at man avkriminaliserer salg mens kunder, the Johns, fortsatt er kriminalisert. Du vet, noen må betale synden, sier Chapman.

 

Folk trenger hus

Det største problemet for brukerne av HIPS er hjemløshet. Washington DC har 1226 hjemløse per 100 000 innbyggere, viser en statistikk for 2017. Det er dyrt, og byens sentrumsnære strøk er utsatt for massiv gentrifisering, forteller Adriana, som jobber spesielt med bolig for stedets brukere.

– Det er veldig vanskelig å få seg bolig i DC, og det er flere hjemløse i byen enn det er både herberger og rimelige boliger tilgjengelig for denne målgruppen, sier Adriana.

Hun forteller at hun er selv innflytter til DC, og at hun jobbet som frivillig for HIPS før hun gikk inn i stillingen som boligkoordinator. Nå jobber hun for brukerne som er hjemløse eller har fått seg midlertidig opphold på herberger.

– Det er folk som har bodd her i generasjoner, men blir presset ut av husene og områdene de har vokst opp i på grunn av gentrifisering. Mange har hatt bolig, men må flytte fordi husleien presses opp til et nivå de ikke kan håndtere.

– Husleieprisene brukes også til å presse folk ut av egne boliger og nabolag, og til områder hvor de er mindre beskyttet for vold og kriminalitet, forteller Adriana.

Det er ifølge Adriana vanskelig å komme seg på beina igjen om man ikke har tilgang til tak over hodet. Det er en vanskelig og møysommelig prosess å skaffe én person bolig, og det kan ta månedsvis. Derfor er HIPS et veldig viktig tilbud for denne gruppen, sier hun.

Festen for styret og støttespillere skal starte, og idet jeg forlater HIPS, begynner gjestene å strømme på. Lokalet er pyntet, og vertskapet bestående av stab, frivillig og brukere tar vel imot alle som kommer inn døren.

 

Faktaboks:

HIPS ble startet i 1993 i samarbeid med Center for Desease Control. I de første årene var HIPS et hotline-rådgivningstilbud for unge kvinner som befolket gatemiljøene. Det ble etter hvert etablert oppsøkende feltarbeid og drop-in senter for gatebefolkningen. I 2000 fikk de sitt første selvstendige kontor i Adams Morgan, og i 2010 flyttet de til Rhode Island før de endte opp i H-street.

I dag har HIPS lokaler i 906 H-street. Nabolaget som tradisjonelt har vært dominert av byens afroamerikanske befolkning og hatt et rikt og pulserende forretningsliv, gjennomgår nå en gentrifiseringsprosess. Konsekvensene er at den fattige delen av befolkningen presses ut til fordel for hippe restauranter, hipsterliv og stadig høyere boligpriser. Det rammer svarte lhbt-mennesker særlig hardt.

Act 18 U.S.C. § 1591, The Commercial Sex Act (loven om kommersiell sex) gjør det ulovlig å rekruttere, lokke, skaffe, skaffe, flytte eller huse en person eller å dra nytte av slike aktiviteter, om man vet at personen som deltar i kommersielle sexhandlinger er under 18 år eller der det foreligger makt, svindel eller tvang. Loven er spesielt rettet mot aktiviteter over deltstatsgrensene.