Aktor la ned påstand om 19 års fengsel for Galina Sandevas drapsmann, mens forsvarer krevde frifinnelse og overføring til tvunget psykisk helsevern. Drapsmannen fikk 18 år, og saken er anket til Borgarting Lagmannsrett. 

 

Det er 6. april og siste dagen for Oslo Tingretts behandling av drapet på Galina Sandeva som ble drept på Bispekaia 16. desember 2015.  Det er ikke mange som er samlet i sal 327, i tillegg til fagdommer, to meddommere, aktoratet, pårørendes bistandsadvokat, drapsmannen og hans forsvarere, er det en håndfull publikummere. En av dem forteller at media forsvant allerede første dag da det ble klart at drapsmannen ikke ville avgi forklaring i retten. De øvrige dagene siden saken startet tirsdag 28. mars har det ikke vært så mange innom.

Tiltalen lyder som følger «Onsdag 16. desember 2015 ca. kl. 21.30 på Tomtekaia 32 i Oslo, stakk han Galina Sandeva minst 30 ganger med kniv i overkroppen og på halsen slik at livsviktige indre organer ble skadet. Hun døde kort tid av forblødning.»

Den tiltalte hevder at det var i nødverge han stakk henne, og hevder at konflikten oppsto da hun krevde mer penger enn det som var avtalt.

Moren og broren til Sandeva har fulgt rettssaken, og moren vitnet denne siste dagen. Hun forteller at hun og datteren hadde et veldig nært forhold og de ringte hverandre daglig og opp til et par ganger om dagen.

- Hvis ikke hun ringte meg, ringte jeg henne, sa moren.

Den 16. desember fikk hun ikke svar da hun ringte på kvelden. Hun forteller at hun ringte flere ganger og fortsatte dagen etterpå, og hun prøvde også å spore opp datteren gjennom kjente. Til slutt ringte politiet og fortalte at datteren var funnet drept.

- Ja, jeg viste at hun solgte sex, sa moren på spørsmålet fra meddommer. Hun jobbet først for halliker, men bestemte seg for å jobbe selvstendig fordi hun ble lei av å betale andre penger for jobben hun selv måtte gjøre.

-  Hun var en sterk og klok dame, sa moren, og hun ville aldri ha satt seg kraftig til motverge mot en kunde. Hun ville ha forsøkt på løst det med samtale, trukket seg ut av situasjonen eller ringt politiet.

Hun prøvde å få hjelp, det var oppringning fra Sandevas telefon til nødnummeret 112.

 

Overlagt drap

Ifølge aktor har det vært en kamp på liv og død for henne, forsvarsskader på hendene viser hvordan hun har prøvd å forsvare seg.   

- Hvorfor gikk han ikke bare, spurte moren, - han kunne bare ha gått eller slått henne, om han måtte avverge et angrep.

Hun viser til at det er veltrent ung mann som sitter i salen og det var han også da han drepte Sandeva. Hun var en liten og spinkel kvinne på 44 kilo.

- Jeg tror han hadde til hensikt å drepe henne, han hadde med seg kniv, sier hun.

- Hun trengte ikke sikkerhetsopplegg, svarte moren på spørsmål om Sandeva hadde noen strategier for å unngå problemer.

- Hun trengte ikke det, sa moren, - hun var en varm og omgjengelig person som ikke havnet i trøbbel.

Men noen sikkerhetsstrategier har hun hatt. Både moren og andre som har vitnet sa at Sandeva ville aldri ha tatt kunder med til Tomtekaia/Bispekaia, som da var en byggeplass og øde område tomt for folk. Hun jobbet alltid på kaiområdet rundt Danskebåten fordi der var det overvåkningskameraer og folk om det skulle skje noe.

Moren til Sandeva sier hun er glad for at saken ble så fort oppklart og at politiet brukte ressurser på den.

- Nå håper jeg på en rettferdig dom.

 

Utelukker nødverge

Det er en bisarr opplevelse å sitte å se på den unge mannen som har tatt Sandevas liv, ødelagt sitt eget liv og forårsaket så mye sorg for familien til Sandeva og må man anta, også egen familie.

- Det var en uforståelig, meningsløs og brutal handling, sa aktor i sluttprosedyren, og avviste at den tiltalte handlet i nødverge eller var utilregnelig i gjerningsøyeblikket.  

- De samme bevisene som viser at drapet skjedde med overlegg utelukker at drapet skjedde i nødverge, sa aktor.

Han oppsøkte sexarbeidere i dagene før drapet, han kjøpte inn kniv, overvåkningskameraer viser at det ikke stemmer at Sandeva tok kontakt med han, det var han som tok kontakt med henne. Bankkonto og uttak viser at han ikke hadde mye penger å rutte med til sexkjøp, og kniven var ikke som han sa i en bag; han hadde den i innerlommen eller på kroppen. Overvåkningskameraer viser at det ikke var en person i panikk som løp fra området. Før han stakk løftet han henne inn i bilen, tok mobilen og kniven med seg. Han ringe til personen han deler leilighet for å sjekke at han kom hjem til tom leilighet der han vasket klærne og kniven.

Adferden samme dagen så vel som de påfølgende dagene viste ingen tegn til psykose, tvert imot han var på jobb som normalt og brukte tiden etter drapet på å planlegge hva han skulle si til politiet.

Aktor la påstand om 19 års fengsel, altså nesten lovens strengeste straff som er 21 år. Ifølge aktor ber de ikke om forvaring på grunn av tidsrammen, det er vanskelig å spå i framtiden om gjentakelses fare så mange år fram i tid. Og hun gir ingen tilståelsesrabatt og viser at det var ingen forbeholden tilståelse men en mann som ga Sandeva skylden for at hun ble drept.

Morens bistandsadvokat mener han har planlagt drapet over lang tid at da han tok kontakt med Sandeva var det bare den praktiske gjennomføringen som gjensto.

 

På evig tripp?

Forsvarer ba om frifinnelse og overføring til tvunget psykisk helsevern. Ifølge forsvarer var drapet av en slik art, at man ikke kan utelukke at gjerningspersonen ble så redd at han drepte i nødverge, og derfor var utilregnelig i gjerningsøyeblikket selv om den judisielle observasjonen utelukker det.

Forsvareren tegnet et bilde av en kunde som tilter. Han mener det at tiltalte oppsøkte andre sexarbeidere ikke nødvendigvis ikke er et tegn på planlegging, eller at han ikke har turt å gjennomføre drapet. Det kan også være at annonsebildet ikke stemte med virkeligheten, og at han derfor trakk han seg fra avtalen.  

- Det er mange som har gjort det før han, sa forsvareren.

Ifølge forsvareren er det ikke hans adferd før og etter drapet som er av betydning, men hvilken tilstand han var i tiden mellom 21.30 til 22.00 den kvelden Sandeva ble drept.

- Han hevder nødverge men hadde han kontakt med seg selv, og kan vi utelukke at han ikke ble så redd at han ikke oppfattet at døren ikke var låst men lot seg åpne?

Forsvarer kobler psykosen til tidligere stoffbruk, og viser til at tiltalte har i årene forut brukt LSD og andre psykedeliske stoffer og andre rusmidler.

- Men det er ikke selvforskyldt rus, sa forsvarer, vi må se det som en form for evighetstrip der psykose kan oppstå i stressede situasjoner.  

 

Fakta:

  • 16. desember 2015 kl. 21.32 ble Galina Sandeva drept, og hun ble funnet torsdag 17. desember kl. 17.19 på Bispekaia i Oslo.
  • Politiet sto uten ledetråd på gjerningspersonen, men i samtaler med venner og kollegaer av Sandeva kom det fram at mobiltelefonen hennes fortsatt var aktiv, og takket var bruk og analyser av stordata og basestasjoner politiet kunne gjennom analyser av stordata avdekke at offerets telefon og gjerningspersonens telefon viste de samme bevegelsene.
  • 4. januar 2016 ble gjerningsmannen, som var en 25 år gammel mann fra Hamar, tatt. Han jobbet som telefonselger i området rundt Strøket i Oslo.
  • I avhør har han hevdet både at han led av tvangsforestillinger og handlet i nødverge.
  • Aktor la den påstand om 19 år, og forsvarer la ned påstand om full frifinnelse og overføring til tvunget psykisk helsevern.
  • Dommen faller 25. april 2017