- Alle, særlig sårbare grupper som utsettes for hatkriminalitet må gis beskyttelse, sier leder for FRI, Ingvild Endestad.

 

I den offentlige debatten normaliseres vold mot sexarbeidere. Når «all prostitusjon er vold» blir volden selvforklarende. Dermed fritas vi fra å stille spørsmål ved hvordan ulike typer lovverk kan hemme eller fremme sikkerhet og trygghet til de av oss som er sexarbeidere. Å definere vold mot sexarbeidere som hatvold synligjør at sexarbeidere som gruppe er utsatt for vold og trakassering og det vil bidra til at politiet og rettsvesenet tar vold mot sexarbeidere på alvor.  Det samme gjelder helsevesenet; vold skaper uhelse også for sexarbeidere.

For grupper som er særlig utsatt blir det lagt til grunn at det kreves særskilt vern, og vold som tilsynelatende er uprovosert kan da rammes av hatkriminalitetsloven. Det betyr at dersom personer som selger sex blir anerkjent som en spesielt utsatt gruppe, vil vold antas å være hatmotivert.

Hatkriminalitetsbestemmelsene i dag nevner eksplisitt religion, etnisitet, kjønnsidentitet og funksjonsevne. Det er en sekkepost som andre grupper kan plassere inn i, og sånn som loven er nå kan sexarbeidere i teorien gis vern under denne sekkeposten. Det skal derimot svært mye høyere terskel for at hatkriminalitet som faller inn under sekkebestemmelsen, leder til dom og straff. Så pass at det gir dårligere rettsvern og rettsbeskyttelse for de som utsettes for vold.

 

Landsmøtevedtak

Det er derfor landsmøteavgjørelsen til Foreningen for kjønn- og seksualitetsmangfold (FRI), som ble fattet i Trondheim 25.-27.mai, er av stor betydning. I den nye politiske plattformen vedtok nemlig landsmøtet at «FRI mener at personer som selger sex tilhører en utsatt gruppe som må gis et særlig vern mot hatkriminalitet, på linje med andre spesielt utsatte grupper.»

Skeive sexarbeidere utgjør som kjent en betydelig andel av markedet, og flere av disse er aktiv medlemmer i FRI og deltok på landsmøtet.

Gjenvalgt leder for FRI, Ingvild Endestad forteller at FRI mener dagens lovgivning på hatkriminalitet ikke er god nok.

- Alle, særlig sårbare grupper som utsettes for hatkriminalitet må gis beskyttelse, sier Endestad.

 

Sexarbeidere er en utsatt gruppe

Tidlig i mai fikk PION og Pro Sentrets sine feltarbeidere opplysninger om at en ung mann i Oslo gikk løs på trans-sexarbeidere etter å ha kjøpt sex fra dem. Flere ble utsatt for grov vold og ran, men ingen av sexarbeiderne har våget å anmelde saken.  Transpersoner som selger sex er en gruppe særlig utsatt for vold og trakassering fra kunder og forbipasserende.

Strukturell sosialt stigma rammer imidlertid også hardt og transpersoner risikerer å bli møtt med trakassering av politiet om de ønsker å anmelde forbrytelsene de utsettes for. Et eksempel er saken fra Haugesund der politiet gikk ut og fikk et samla servilt norsk pressekorps til å advare mot en mann med hiv og som solgte sex til menn iført kvinneklær.  

Stigmaet mot sexsalg krysser som kjent med annet stigma, som homofobi, transfobi, frykten for «Hiv-mannen», eller etnisk tilhørighet.

Alle sexarbeidere opplever ikke voldskriminalitet men sexarbeidere er en utsatt gruppe fordi regulering og lovhåndhevelse av prostitusjonsbestemmelsene i straffeloven gjør det umulig å etablere seg i trygge arbeidsforhold. Det er samtidig slik at noen oppleves som mer fritt vilt enn andre.

Fra Strøket i Oslo melder ciskvinner og transkvinner som jobber som sexarbeidere om økt vold og trakassering fra forbipasserende. De opplever å bli spyttet på, sparket etter eller slått ned.  De opplever at politiet i veldig liten grad tar vold på alvor

PION har fått henvendelse om og bistått personer i saker der menn som selger sex er blitt utsatt for utpressing i form av trusler om uthenging både som sexarbeidere og som menn som har sex med menn. 

 

Hatkriminalitetsdefinisjon redder liv

FRI sin avgjørelse er mer enn bare ord. The Merseyside Police Force, i Liverpool, Storbritannia, begynte fra 2006 å behandle all kriminalitet rettet mot sexarbeidere som hatkriminalitet. Resultatet var at politiet i Merseyside i 2010 kunne skilte med oppklaringsprosent på 84 for kriminalitet begått mot sexarbeidere. 67 prosent av anmeldelsene om voldtekt endte i tiltale, sammenlignet med det nasjonale gjennomsnittet som var på på 6,5 prosent.

- Lovverket må bli bedre til å håndtere sammensatt diskriminering, for eksempel at mange utsettes for hatkriminalitet basert på rasisme og homofobi samtidig, avslutter Ingvild Endestad.

Da PION gikk ut og advarte mot den unge mannen som utøvde grov vold mot transsexarbeidere ble det mobilisert voldsomt, også av krefter i det skeive miljøet for å få spredt advarsler rundt til trans-sexarbeidere. Det resulterte i at sexarbeidere tok kontakt med PION for å få ytterlige informasjon.

Målet med å inkludere sexarbeidere inn under hatkriminalitetsbestemmelsene er å forebygge vold mot de av oss som selger sex.

Ingen er fri før alle er fri.  FRI sin avgjørelse kan bidra til å redde liv.