Oslo politidistrikt har i samarbeid med UDI bortvist en kvinnelig sexarbeider fordi politietaten og utlendingsforvaltningen mener at virksomheten ikke er i tråd med norske smittevernregler.

 

I en pressemelding fra Oslo politidistrikt formidles det at UDI har fattet vedtak om bortvisning av en kvinnelig sexarbeider fordi hun utgjør en trussel mot folkehelsen.

Ifølge pressemeldingen har kvinnen som kom til Norge i begynnelsen av desember 2020 overholdt karantenetiden, men har ettertid hatt minimum 20 klienter i uken. I tillegg til at hun innrømmer å ikke ha brukt munnbind.

I vedtaket for bortvisningen står det:

"I Oslo er det påbud om munnbind i en del situasjoner hvor det ikke lar seg gjøre å holde 1 meter avstand. Antall nærkontakter bør ikke overstige 10 i løpet av en uke (...)»

Å selge sex utgjør en risiko for å bli smittet, det har sexarbeidere så vel som PION og Pro Sentret pekt på siden pandemien satt inn. Men det er likevel vanskelig å se hva det er i denne situasjonen som kvalifiserer for bortvisning på grunn av brudd på smittevernregler.

Oslo kommunes smittevernforskrift § 6 krever at ansatte i butikk og virksomhet bruker munnbind når det ikke er mulig å holde én meters avstand. I forskriften formidles ikke at brudd på bruk av munnbind er belagt med sanksjoner.  

Forskriften sier imidlertid intet om at virksomheter med en til en kontakt med klienter, ikke kan ha mer enn ti kunder i uken.

Heller ikke den nasjonale smittevernforskrift §16 setter tak på hvor mange klienter man kan ha i uken.  

Kravet om at man bare kan omgås ti personer gjelder ifølge Oslo kommunes forskrift § 11 private sammenkomster.

Men sexarbeid er like lite som kjøp av fotpleietjenester en privat sammenkomst. Det er en virksomhet. Da det var forbudt å selge sex fra midten av mars til slutten av april, ble det begrunnet i daværende nasjonale smittevernforskrift § 14, som beordret nedstengning av og forbud mot virksomheter med en til en kontakt med klienter. Inkludert sexarbeid.

Virksomhet defineres som en juridisk enhet eller person som produserer varer eller tjenester.  

Spørsmålet er hvilke smittevernregler kvinnen har brutt når bortvisingen begrunnes med at hun har betjent minimum 20 kunder i uken?  

Ifølge vedtaket fra UDI som er gjengitt i pressemeldingen, har kvinnen bevisst brutt retningslinjene og det illustrerer hevder UDI, manglende respekt for både bestemmelser og folkehelsen. Videre så hevder UDI at hun ikke bare utsetter seg selv, men også kunden og omgivelsene for betydelig smitterisiko, og at virksomheten derfor er lite forenelig med retningslinjene.

Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen uttaler i pressemeldingen at politiet som jobber både i straffesporet og forebyggingsporet ser på dette som en alvorlig sak.

Både forvaltningen og lovens lange arm tiltaler og dømmer altså parten som selger sex for å ha manglende respekt for lovgivningen og utgjøre en trussel mot kunder og folkehelsen til tross for at det verste denne kvinnen har gjort er å ikke ha brukt munnbind. 

Hvorfor stilles ikke kunden som ikke bare bryter smittevernreglene, men også straffelovens bestemmelser i § 316 i tillegg til å utgjøre en mulig smitte- og spredningsfare overfor familie, nærmiljø, kolleger osv., til ansvar?

Vi vet ikke om kvinnen som ble bortvist fikk god advokatbistand, men pressemeldingen antyder at hun ikke har fått det.

I løpet av Covid-19 året har vi erfart politiets arbeid som løse kanoner på dekk, og gjennomført flere brannslukninger fordi politiet har håndtert, tolket og håndhevet smittevernforskriftene etter eget forgodtbefinnende.

Det er knapt to uker siden politiadvokat Meeg-Bentzen skrek opp om sexarbeidere som smittebomber samtidig som han formidlet at han egentlig ikke hadde noen tilfeller.

Det er som om man kunne mistenke politiadvokaten for å nå ha skaffet til veie empiri.

Saken i dag er neppe den siste, og illustrerer hvor viktig det er at myndighetene kommer på banen og inkluderer sexarbeidere av alle kjønn og legale statuser i Norge i smittevernhjelp.  Sanksjoner og straff er som kjent kontraproduktiv når det kommer til smittevern.

Alle mennesker som selger sex, har krav på å kunne beskytte seg mot Covid-19 smitte og rett til beskyttelse mot vilkårlige sanksjoner og straff.